Standaard profiel: Structuur, Vertegenwoordiging, UBO, Fiscale integriteit

Bekijk de instructievideo
Instructievideo

Uittreksel voorbeeldreview

Structuur

Zie ook het bijgevoegde organogram. De relatie betreft een natuurlijk persoon welke enig aandeelhouder en bestuurder is van X B.V. [KvK-nummer]. Deze B.V. betreft een holding waarin aandelen van twee werkmaatschappijen (A. B.V. [KvK-nummer] en B. B.V. [KvK-nummer]) gehouden worden. De holding is enig aandeelhouder van deze twee werkmaatschappijen en de relatie is enig bestuurder van deze twee werkmaatschappijen. Eigendom en zeggenschap is geverifieerd op basis van KvK-uittreksels en aangeleverde aandeelhoudersregisters (zie ook bijgevoegde documentatie).

Deze werkmaatschappijen zijn beiden actief in de handel in straatstenen. A. B.V. is daarbij georiënteerd op de Nederlandse markt en B. B.V. bedient hoofdzakelijk Belgische en Duitse afnemers. De gekozen structuur wordt beoordeeld als voldoende inzichtelijk en passend gezien de feitelijke bedrijfsactiviteiten van de entiteiten in de structuur. 

UBO-bepaling

De relatie is enig aandeelhouder en bestuurder van X B.V. Deze entiteit is enig aandeelhouder van A. B.V. en B. B.V. De relatie heeft dan ook meer dan 25% eigendomsbelang in X B.V. en is derhalve (op basis van beschikbare informatie en documentatie) aangemerkt als UBO van X. B.V., A. B.V. en B. B.V. Informatie m.b.t. de UBO is geverifieerd a.d.h.v. het UBO-register; geen afwijkingen geconstateerd.

Complexe structuur/ fiscaliteit

Met de relatie is het formulier Tax Integrity Assessment ingevuld. Bij het invullen zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Geen van de entiteiten in de structuur is ingezetene van een niet CRS-land of land met een verlaagd belastingtarief. De structuur is beoordeeld als inzichtelijk en passend gezien de activiteiten van de cliënt en er is geen sprake van een complexe structuur. Een compleet organogram is bijgevoegd bij de AML-review.


Toelichting


Fiscale integriteit

Voorbeelden klantvragen

Basisvraag:

Verdiepingsvragen:

De relatie heeft aangegeven dat X B.V. een holding betreft waarin aandelen van twee werkmaatschappijen (A. B.V. en B. B.V.) gehouden worden. In deze situatie zouden de volgende vervolgvragen kunnen worden gesteld:

Documentatie

Een geverifieerd organogram dient altijd onderdeel uit te maken van het dossier. Het organogram dient een weergave te zijn van alle dochtervennootschappen tot aan de natuurlijke personen. 

Het aangeleverde organogram dient te voldoen aan de volgende vereisten:

Volledige structuur

Het organogram dient een volledig en duidelijk beeld te geven van de totale vermogensstructuur van de cliënt, ongeacht voor welk deel van deze vermogensstructuur het organogram wordt opgevraagd.

Verificatie actueel, volledig en waarheidsgetrouw

Het is wenselijk dat de cliënt zelf het organogram aanlevert. De ZV beschikt immers niet over alle informatie over eventuele deelnemingen of niet direct aan de rekeninghouder te koppelen entiteiten. Het organogram dient te worden geverifieerd door de bevoegde bestuurder(s), accountant of fiscalist. Hiertoe dient het organogram voorzien te worden van – in ieder geval – de datum, functie, naam en verklaring dat het organogram een actueel, volledig en waarheidsgetrouw overzicht van de structuur van cliënt biedt. Dit kan worden geverifieerd door het document te laten ondertekenen, of door een verklaring aan het document te voegen.

Indien de ZV het organogram zelf opstelt dient de cliënt of diens bevoegde bestuurder(s), accountant of fiscalist herleidbaar te bevestigen dat het opgemaakte organogram actueel en volledig is, net zoals in de vorige alinea is beschreven. 

Organogram is reeds aanwezig in het dossier

Wanneer een organogram reeds aanwezig is in het dossier (en deze voldoet aan alle bovengenoemde vereisten) kan, naast de voormelde verificatiewijze van het organogram, ook worden volstaan met een verklaring van de cliënt.

Indien relevant/vereist dient e.e.a. verder onderbouwd te worden met documentatie. De volgende documenten kunnen ter onderbouwing worden opgevraagd: 

Vorige pagina

Contact