Disclaimer

Disclaimer algemeen
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (”de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van InsingerGilissen. Door deze Website verder te bekijken en te gebruiken geeft u aan dat u de Disclaimer heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met de daarin opgenomen voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Disclaimer of een gedeelte daarvan, mag u geen gebruik maken van de Website en/of de daarin opgenomen informatie.

Lees Meer
Disclaimer algemeen
Disclaimer publicaties
Dit document / deze uiting / deze video is opgesteld door InsingerGilissen. InsingerGilissen is een handelsnaam en bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A. InsingerGilissen staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en onder beperkt toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam.

Lees Meer
Disclaimer publicaties

CONTACT MET INSINGERGILISSEN

Ik neem zelf contact op
Contact