Beleggingsadvies begint bij u

Beleggingsadvies begint bij u

Waarom cliënten kiezen voor Beleggingsadvies van InsingerGilissen. Hoe wij duurzaamheid betrekken bij onze beleggingsadviezen. En hoe u altijd zelf de controle houdt.

Iedereen met vermogen moet rendement behalen om de waarde van het vermogen in stand te houden. Want je moet de belastingen en de inflatie terugverdienen, jaar in, jaar uit. Best een opgave. InsingerGilissen heeft de ervaring en expertise daarvoor in huis en stelt die graag in dienst van uw vermogen.

Maak vrijblijvend kennis

Neem contact op

Wat is beleggingsadvies?

De ene persoon slaapt slecht door de kans dat zijn of haar belegging minder waard wordt. De ander mikt op verdubbeling van het vermogen binnen tien jaar en accepteert de bijbehorende risico’s. Ook de doelen waarvoor iemand belegt variëren van mens tot mens. We willen maar zeggen: de verschillen tussen beleggers kunnen heel groot zijn. Daarom begint goed beleggingsadvies met het zorgvuldig in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en wensen. Denk aan uw beleggingsdoelen en de voorwaarden waaraan uw beleggingen moeten voldoen. Wilt u bijvoorbeeld dat uw belegging bijdraagt aan een betere wereld? Zo ja, in welke mate? Ook welke soorten beleggingen geschikt zijn is een belangrijke vraag om te beantwoorden.
Flowers
Wilt u dat uw belegging bijdraagt aan een betere wereld?

Wat doet een beleggingsadviseur?

Het komt misschien over als iets uit een andere tijd, maar bij InsingerGilissen begint een advies met een goed gesprek van mens tot mens. En als dat nodig is volgen meer gesprekken. Want pas als wij echt weten wat u drijft, hoe u tegen de wereld aankijkt, welke doelen u nastreeft en hoe u de eventuele vermogensoverdracht aan de volgende generatie ziet, gaan wij aan de slag en komen wij met een advies. Dat voorstel is het resultaat van de samenwerking door verschillende teams van deskundigen binnen InsingerGilissen.
Neem contact op

Wie mag u beleggingsadvies geven?

Alleen professionals met een vergunning van de toezichthouder (in Nederland doorgaans de Autoriteit Financiële Markten, AFM), mogen beleggingsadvies geven. Adviseurs en financiële dienstverleners (zoals banken) staan onder toezicht van de AFM en er worden strenge wettelijke eisen gesteld aan de kennis en opleiding van beleggingsadviseurs. Ook let de AFM op de betrouwbaarheid en deskundigheid van beleggingsadviseurs en beleggingsdienstverleners. InsingerGilissen voldoet aan alle eisen en zorgt ervoor dat iedere beleggingsadviseur bevoegd en bekwaam is en zich aan de zorgplicht houdt. U kunt ervan op aan dat u en uw belangen centraal staan in ons beleggingsadvies.

Wat is Beleggingsadvies van InsingerGilissen?

Bij ons is Beleggingsadvies (met een hoofdletter) de naam van de beleggingsdienstverlening waarbij wij u regelmatig gefundeerd persoonlijk advies geven dat zorgvuldig is afgestemd op u en uw doelen. U houdt de touwtjes zelf in handen maar profiteert volop van onze informatie en beleggingsideeën. Beleggingsadvies is dus een andere vorm van beleggingsdienstverlening dan Vermogensbeheer, waarbij wij het beheer van uw beleggingen verzorgen en u dus geen aan- en verkooporders geeft.
Vermogensbeheer
U houdt de touwtjes zelf in handen maar profiteert volop van onze informatie en beleggingsideeën

Ons all-in-tarief

Voor de dienst Beleggingsadvies betaalt u een all-in tarief (‘fee’). Dit is een percentage van het vermogen dat u ons toevertrouwt, waarbij geldt: hoe groter het vermogen, hoe lager het tarief.


(Familie)vermogen 

All-in-tarief per jaar 

(inclusief 21% btw) 

€ 10 miljoen of meer 

0,67% 

€ 5 miljoen tot € 10 miljoen 

0,95% 

€ 3 miljoen tot € 5 miljoen 

1,12% 

€ 1 miljoen tot € 3 miljoen 

1,39% 

De all-in-tarieven die we publiceren, zijn inclusief btw. U betaalt over 55% van het tarief 21% btw; 45% van het tarief is vrijgesteld van btw. 

    

Een uitgebreide tarievenkaart voor onze nieuwe relaties, is hier beschikbaar. 


Kosten nader toegelicht 

De kosten op jaarbasis hangen af van de vorm van dienstverlening, de omvang van uw vermogen, uw risicoprofiel en de effecten die onderdeel uitmaken van uw portefeuille. 

In de volgende documenten brengen wij een aantal combinaties in kaart, zodat u zich een beeld kunt vormen. 

Chess pieces

Beste private bank

Beleggen bij InsingerGilissen betekent dat u cliënt bent bij een bank die zeer regelmatig de Gouden Stier-publieksprijs wint als ‘Beste private bank’. Dat waren we bijvoorbeeld vier jaar op rij: in 2018, 2029, 2020 en 2021. En ook in 2024 werden we weer genomineerd. Quintet, de internationale groep private banks waar InsingerGilissen deel van uitmaakt, krijgt eveneens regelmatig eerste prijzen en eervolle vermeldingen. Zo werden we in 2023 aangeprezen als ‘Outstanding Global Private Bank – Europe’ bij de Global Wealth Awards van het vakblad Private Banker.
Beste private bank

InsingerGilissen: meer dan beleggingsadvies

Behalve van dagelijkse bankdiensten en onze beleggingsdienstverlening, kunt u ook profiteren van onze bijzondere Private Banking-services:
• Financiële planning en estate planning (vermogensoverdracht aan volgende generaties)
• Kredietverlening
• Administratieve ondersteuning (‘Shoe Box’)
• Bewind & Executele
• Strategieën voor schenken, giften en het steunen van goede doelen.

In ons persoonlijke Plan beschrijven we scenario’s voor uw financiële toekomst en stellen we concrete stappen voor, zodat u optimaal toe kunt werken naar uw financiële doelen. Heeft u geen tijd of gewoon geen zin in uw administratie? Met onze Shoe Box-service draagt u die zorg aan ons over. Het enige wat u hoeft te doen, is uw administratie in de Shoe Box te verzamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rekeningen, afschriften en blauwe enveloppen. Iedere maand haalt onze koerier de gevulde Shoe Box bij u op en geeft u een nieuw, leeg exemplaar. Vervolgens gaat onze Shoe Box-specialist ermee aan de slag.

Onze specialisten op het gebied van schenken en filantropie kunnen u helpen om optimaal de mensen en goede doelen van uw keuze te steunen. Lees ook onze gids ‘Uw vermogen doorgeven’, die u aanzet om verder te denken over dit onderwerp.
Gids 'Uw vermogen doorgeven'
Moeder met peuter aan het strand

Duurzaam beleggingsadvies

InsingerGilissen is ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment. U kunt er dus van uitgaan dat onze beleggingen verantwoord zijn. Bij al onze beleggingsvoorstellen houden we rekening met ‘ESG’-factoren. Daarbij staat E voor environment (het milieu), S voor social (maatschappelijke effecten) en G voor governance (verantwoord ondernemingsbestuur). Voordat wij een aandeel of obligatie adviseren, toetsen we de onderneming of uitgevende instelling op meer dan 180 kenmerken. Dat doen we met hulp van onze duurzame-dataleverancier, het gerenommeerde researchinstituut Morningstar Sustainalytics. Via deze link komt u bij meer informatie over verantwoord en duurzaam beleggen.

Geregistreerd beleggingsadviseur

InsingerGilissen beschikt over alle benodigde vergunningen om haar diensten te kunnen verlenen. Om een vergunning te krijgen, moet een financiële instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo worden bestuurders en commissarissen getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. InsingerGilissen heeft vergunningen van de Europese Centrale Bank, de Luxemburgse CSSF en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank.
tandwielen

Ons rendement op beleggingen

Cliënten die kiezen voor Beleggingsadvies van InsingerGilissen krijgen regelmatig informatie en beleggingsvoorstellen van hun Client Advisor, maar beslissen zelf over transacties. Als indicatie van het rendement van onze adviesdienstverlening kunt u kijken naar dat van ons Vermogensbeheer op de site Vermogensbeheer.nl. Dat is een onafhankelijke organisatie die vermogensbeheerders beoordeelt en vergelijkt.
Rendement Vermogensbeheer

Onze risicoprofielen

Een goed beleggingsadvies geeft de ontvanger informatie over hoe het vermogen belegd kan worden, op basis van iemands specifieke persoonlijke situatie, wensen en doelen. Daarbij bepaalt de mate van risico die iemand wil of kan accepteren de verhouding tussen risicovolle en minder risicovolle beleggingen. Die verhouding bepaalt uw zogenoemde risicoprofiel, het verreweg bepalendste onderdeel van het advies. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (zoals aandelen) en minder risicovolle beleggingen (zoals obligaties) bepaalt grotendeels het langetermijnrendement. Wordt u cliënt bij ons? Dan bepaalt u samen met uw Client Advisor uw beleggingsprofiel en wordt dat vervolgens vastgelegd in uw dossier. Dit vormt de basis voor onze adviesdienstverlening.
Onze risicoprofielen

Onze beleggingscategorieën

Bij Beleggingsadvies van InsingerGilissen ontvangt u onze informatie en beleggingsvoorstellen en geeft u vervolgens zelf de orders voor uw aan- en verkopen. Maar dat betekent niet dat u ook een volledig vrije keus hebt uit alle beleggingen die op de markt te koop zijn. Wij mogen cliënten alleen beleggingen adviseren die geschikt voor ze zijn. Toezichthouder AFM formuleert het zo: “Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies geven of een individueel vermogen van een klant beheren, zijn verplicht de klant te vragen naar hun financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring. Het beleggingsadvies of de wijze van het beheer moet mede gebaseerd zijn op deze informatie. Deze informatie en een toelichting waarom het advies aansluit bij deze informatie moet ook worden opgenomen in de geschiktheidsverklaring die aan de klant wordt verstrekt.” (bron: AFM.nl) In ons document Cliëntbeeld, een bijlage bij de Dienstverleningsovereenkomst, leggen wij vast welke beleggingscategorieën voor u geschikt zijn, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en alternatieve beleggingen (zoals hedgefondsen en niet-genoteerde deelnemingen).
Vader en zoon ballen in de kamer

Beleggingsadvies in heel Nederland

Waar u ook woont in Nederland, goed beleggingsadvies is nooit ver weg. U kunt altijd binnen afzienbare tijd een kantoor van InsingerGilissen bereiken: naast ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben we namelijk ook vestigingen in Den Haag, Zwolle, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Wilt u een vermogen van een miljoen euro of meer beleggen? Maak gerust een afspraak om vrijblijvend met ons kennis te maken.
Onze vestigingen

Onze overige diensten

Zoals u hierboven (onder kopje ‘InsingerGilissen: meer dan beleggingsadvies’) kon lezen, kunt u naast beleggen bij ons ook terecht voor kredieten (waaronder voor vastgoed) en voor diensten zoals Bewind & Executele en Shoe Box, waarbij wij u volledig ontzorgen.

Neem contact op

Wilt u cliënt worden? Neem dan telefonisch contact op met ons via +31 6 11 64 12 63.
U kunt ook het contactformulier hieronder invullen, bellen naar +31 20 521 50 00 of mailen naar privatebanking@insingergilissen.nl.
Klik op de button 'Onze vestigingen' hierboven voor de gegevens van onze vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Zwolle.
Contact
Contact