Standaard profiel: Doel en Aard

Uittreksel voorbeeldreview

Relatie heeft in mei 2010 een deel van zijn onroerend goed portefeuille verkocht. Hij heeft indertijd besloten een deel van dit vrijgekomen vermogen te beleggen. Uit de markt had hij positieve geluiden over de betreffende ZV gehoord en is hij via deze ZV bij InsingerGilissen terecht gekomen. Het contact is geïnitieerd door de relatie.

 De relatie heeft in privé een commerciële vastgoedportefeuille met een geschatte marktwaarde van €2.000.000,-. Daarnaast heeft hij in zijn vennootschap een vrij vermogen van ongeveer €500.000,-. (zie ook Herkomst Vermogen en Middelen). De relatie heeft €2.000.000,- van het totale vrije vermogen bij InsingerGilissen ondergebracht.

Het doel van de klantrelatie betreft vermogensgroei voor de vermogensbeheerrekeningen in privé en zijn B.V..

De productafname en het daadwerkelijke productgebruik zijn niet gewijzigd sinds de vorige review en worden beoordeeld als logisch en passend gezien het klantbeeld en de vermogenspositie van de relatie.


Toelichting

Het is van belang om de reden te onderzoeken waarom de cliënt een rekening wil openen of heeft geopend, en wat de cliënt beoogt met deze relatie. Het vaststellen van de aard en het doel van de relatie is een verdieping van de beoordeling van de achtergrond van de cliënt; passen het soort producten dat wordt afgenomen en het daadwerkelijke (en beoogde) gebruik van deze producten bij wie de relatie is en wat de relatie doet/heeft gedaan.

Bij navraag over de reden en het doel van cliënt om een rekening te openen bij InsingerGilissen kan het voorkomen dat een cliënt bewust of onbewust informatie achterhoudt die van invloed kan zijn op de risico-inschatting van de cliënt. Doorvragen is dan ook van belang, zeker indien twijfel ontstaat over de verklaring van de cliënt.

Wanneer geen informatie beschikbaar is omtrent het doel en de aard van de relatie dient het volgende te worden vastgesteld: 

Naast voorgaande dient te worden vastgesteld hoe de cliënt in contact is gekomen met de vermogensbeheerder, en de reden waarom de relatie heeft gekozen voor deze vermogensbeheerder. 

Voorbeelden klantvragen

De volgende vragen moeten worden gesteld om meer inzicht te verkrijgen in het doel en aard van de relatie:

Wanneer de cliënt geen ingezetene is in Nederland, dient een diepgaander begrip te zijn van het doel en aard van de relatie. Vragen die hierbij gesteld moeten worden:

Volgende pagina | Vorige pagina

Contact