Specialist funds

De Specialist funds worden beheerd volgens een specifiek beleggingsbeleid door een team van gespecialiseerde en ervaren fondsbeheerders. Elk van deze fondsen heeft een eigen beleggingsdoelstelling, -beleid, -strategie en eigen risicokenmerken.

Samenvatting van rechten van beleggers
Duurzaamheidsinformatie European Mid Cap
DuurzaamheidsinformatieReal Estate Equity
Duurzaamheidsinformatie Dynamic Fixed Income Fund

Onze Specialist funds zijn:

ARS Multi Manager Hedge Fund

Het ARS Multi Manager Hedge Fund belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van absolute return (hedge) fondsmanagers. De strategie is gericht op het behalen van een superieur absoluut rendement met een relatief lage volatiliteit. Het fonds is ontworpen met als doel het genereren van een positief rendement op een consistente basis met bescherming van kapitaal in dalende markten.
 

InsingerGilissen European Large Cap

InsingerGilissen European Large Cap Fund is een Fonds dat voornamelijk belegd is in defensieve, hoogwaardige Europese large cap aandelen die sterke cashflows genereren en een aantrekkelijk dividendbeleid voeren. Het Fonds belegt tevens in aandelen met eerder een groeiprofiel, waarvan de verwachting is dat er stelselmatig meer dividend uitgekeerd zal worden. Het Fonds kan ook selectief en in beperkte mate buiten Europa investeren. Daarnaast kan het Fonds een deel van het kapitaal beleggen in vastrentende waarden zoals high yield obligaties en converteerbare obligaties voor zover dit in de opvatting van de fondsbeheerder bijdraagt aan het overkoepelende doel om bovengemiddelde absolute rendementen te genereren. In het verlengde van dit doel kan het Fonds ook kasgelden aanhouden en afdekkingsmechanismen, zoals derivaten, toepassen.

European Mid Cap

Het European Mid Cap Fund belegt in middelgrote Europese aandelen. Het doel van het fonds is een goed rendement te behalen terwijl het risico wordt beperkt. Er is een sterke focus op een “bottom-up” aandelenselectie gebaseerd op fundamentele analyse. Daarnaast speelt de macro-economische visie een belangrijke rol binnen de beleggingsstrategie. In het geval dat de verwachtingen voor aandelenmarkten minder gunstig zijn, kan het fonds tijdelijk de aandelenweging afbouwen ten gunste van vastrentende waarden en/of cash.

Real Estate Equity

Het Real Estate Equity Fund belegt in Europese vastgoedaandelen. De doelstelling van het fonds is om een voor risico gecorrigeerd rendement te bieden dat de markt (FTSE EPRA index) overtreft. Het fonds gebruikt daartoe ”long” en “short” posities in aandelen en derivaten. Dit stelt de fondsbeheerder in staat om de volatiliteit van het fonds te beperken en neerwaartse bescherming te bieden bij een dalende markt. Het fonds tracht te profiteren van waarderingsverschillen tussen verschillende vastgoedaandelen. Het fonds heeft een netto “long” positie waarbij de totale “long” positie dus altijd groter is dan de totale “short” positie. Daarnaast kan het fonds geen gebruik maken van vreemd vermogen (leverage).

Dynamic Fixed income Fund
Dynamic Fixed income