Specialist funds

De Specialist funds worden beheerd volgens een specifiek beleggingsbeleid door een team van gespecialiseerde en ervaren fondsbeheerders. Elk van deze fondsen heeft een eigen beleggingsdoelstelling, -beleid, -strategie en eigen risicokenmerken.

Samenvatting van rechten van beleggers
Duurzaamheidsinformatie Dynamic Fixed Income Fund

Onze Specialist funds zijn:

European Mid Cap

Zoals goedgekeurd in de algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen European Mid Cap Fund (Aandelenserie Fonds F, Fonds F) op 2 februari 2024 zal de beheerder de liquidatie van het fonds als volgt uitvoeren met inachtneming van de relevante verzetsperiode:
- vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelenserie Fonds F met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van Aandelenserie F en
- uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds F de winst- en agioreserves van Fonds F en opheffing van de agio- en reserverekening aangeduid met Fonds F.

Aandeelhouders van het InsingerGilissen European Mid Cap Fund kunnen tot en met 29 maart 2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen. 

De uitbetaling aan de aandeelhouders met een waarde van EUR 73,34 per aandeel heeft op 5 april 2024 plaatsgevonden.  Het fonds houdt met de uitbetaling aan de aandeelhouders op te bestaan. 

Real Estate Equity

Zoals goedgekeurd in de algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Real Estate Equity Fund (Aandelenserie Fonds C, Fonds C) op 2 februari 2024 zal de beheerder de liquidatie van het fonds als volgt uitvoeren met inachtneming van de relevante verzetsperiode:
- vermindering van het geplaatse kapitaal door intrekking van Aandelenserie Fonds C met terugbetaling van het nominale bedrag aan de houders van Aandelenserie C en
- uitkering aan de houders van Aandelenserie Fonds C de winst- en agioreserves van Fonds C en opheffing van de agio- en reserverekening aangeduid met Fonds C.

Aandeelhouders van het InsingerGilissen Real Estate Equity Fund kunnen tot en met 29 maart 2024 tegen de huidige voorwaarden hun aandelen verkopen. 

De uitbetaling aan de aandeelhouders met een waarde van EUR 100,34 per aandeel heeft op 5  april plaatsgevonden.  Het fonds houdt met de uitbetaling aan de aandeelhouders op te bestaan.
 

Dynamic Fixed income Fund
Dynamic Fixed income
Contact