Meer over ons

Kies een partner, meer dan een bank
InsingerGilissen is een toonaangevende private bank en depotbank die voor haar cliënten meer dan een bank is, eerder een partner. Wij zijn er voor u en adviseren u bij belangrijke financiële beslissingen. Dit doen wij met verrassende financiële oplossingen en uitmuntende service.

Het is onze missie om onze cliënten en de generaties na hen op een effectieve en onafhankelijke manier te begeleiden bij belangrijke vermogensgerelateerde beslissingen in elke fase van hun leven.
placeholder

Onze kernwaarden

01.
Integriteit
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat u als cliënt aan ons geeft. Als bank vervullen we een maatschappelijke rol die nooit ter discussie mag staan. Juist daarom waarderen we het vergrootglas waaronder we regelmatig liggen als bank. En onze relaties zijn gebaseerd op respect en discretie.
02.
Commitment
In alles wat we doen, streven wij naar evenwicht in de belangen van u als cliënt en van ons als bank.
03.
Uitzonderlijke prestaties
Wij streven ernaar om in alles altijd te excelleren. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit van onze producten en diensten en in de relaties met onze cliënten en zakelijke relaties.
Midden In de maatschappij

Wij maken ons graag op onze eigen manier sterk voor de maatschappij om ons heen. Bijvoorbeeld in onze dienstverlening, door onbaatzuchtig te geven en in onze eigen bedrijfsvoering. Op deze manier willen wij relevant zijn voor onze cliënten, partners en (lokale) samenleving.


Beleggen met financieel en maatschappelijk rendement 

Duurzaam beleggen levert niet alleen financieel rendement op. Ook zorgt uw investering voor duurzame groei bij de betreffende bedrijven. 

Erkend ondertekenaar UNPRI 

Ter bevordering van duurzaamheid in de financiële sector hebben de Verenigde Naties een reeks van principes opgesteld: de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Zowel InsingerGilissen Bankiers N.V. als dochteronderneming InsingerGilissen Asset Management zijn erkend ondertekenaar van deze principes. Hiermee verplichten wij onszelf om milieu, sociale en maatschappelijke afwegingen nadrukkelijk mee te nemen in ons beleggingsbeleid. 

Sponsoring

Wij sponsoren verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en Stichting Dansersfonds ‘79. Sponsorverzoeken kunt u via e-mail richten tot info@insingergilissen.nl

CONTACT MET INSINGERGILISSEN

IK NEEM ZELF CONTACT OP
Contact