Meer over ons

Kies een partner meer dan een bank
InsingerGilissen is een toonaangevende private bank en depotbank die voor haar cliënten meer dan een bank is, maar een partner. Wij zijn er voor u en adviseren u bij belangrijke (financiële) beslissingen. Dit doen wij met verrassende financiële oplossingen en uitmuntende service.

Wij zien het als onze missie onze cliënten en de generaties na hen op een effectieve en onafhankelijke manier te begeleiden bij belangrijke vermogensgerelateerde beslissingen in elke fase van hun leven.
placeholder

Onze kernwaarden

01.
Integrity
Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat u ons als cliënt geeft. Als bank vervullen wij een maatschappelijke rol die nooit ter discussie mag staan. Juist daarom waarderen wij het vergrootglas waaronder wij als bank staan. En zijn onze relaties gebaseerd op respect en discretie.
02.
Commitment
In alles wat wij doen, streven wij naar gelijke belangen van u als cliënt en van ons als bank.
03.
Excellence
Wij streven ernaar om in alles en altijd de beste te zijn; dit uit zich in de kwaliteit van ons werk en de relaties met onze cliënten en relaties.
Midden In de maatschappij

Wij maken ons graag op onze eigen manier sterk voor de maatschappij om ons heen. Bijvoorbeeld in onze dienstverlening, door onbaatzuchtig te geven en in onze eigen bedrijfsvoering. Op deze manier willen wij relevant zijn voor onze cliënten, partners en (lokale) samenleving.


Beleggen met financieel en maatschappelijk rendement 

Duurzaam beleggen levert niet alleen financieel rendement op. Ook zorgt uw investering voor duurzame groei bij de betreffende bedrijven. 

Erkend ondertekenaar UNPRI 

Ter bevordering van duurzaamheid in de financiële sector hebben de Verenigde Naties een reeks van principes opgesteld: de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Zowel InsingerGilissen Bankiers N.V. als dochteronderneming InsingerGilissen Asset Management zijn erkend ondertekenaar van deze principes. Hiermee verplichten wij onszelf om milieu, sociale en maatschappelijke afwegingen nadrukkelijk mee te nemen in ons beleggingsbeleid. 

Sponsoring

Wij sponsoren verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en Stichting Dansersfonds ‘79. Sponsorverzoeken kunt u via e-mail richten tot info@insingergilissen.nl

CONTACT MET INSINGERGILISSEN

IK NEEM ZELF CONTACT OP