Duurzaamheid binnen onze dienstverlening

Duurzaamheid binnen onze dienstverlening

Van woorden naar daden: door bij ons te beleggen, kunt u het potentieel van uw vermogen inzetten voor een betere wereld.

WIJ GELOVEN IN HET OMZETTEN VAN WOORDEN IN DADEN

De doelstelling van onze belangrijkste fondsen is dat tenminste 20% van de beleggingen in de portefeuille volgens onze normen ‘duurzaam’ is en dat het overige deel ‘verantwoorde’ beleggingen betreft*. Met onze data-gedreven duurzaamheidsscreening, onze betrokkenheid bij bedrijven, ons actief aandeelhouderschap en het stemmen bij volmacht op aandeelhoudersvergaderingen streven we naar een positieve impact op onze wereld.
LEES MEER OVER 'E' EN 'S' IN ONZE FONDSEN
Man watching sunset
Sustainability awardEEN BEKROONDE PRIVATE BANK

Als bewijs van onze inzet om duurzaamheid in onze producten en diensten in te passen, ontving Quintet Private Bank de vermelding “Highly Commended” bij de Private Banker International Global Wealth Awards 2022 in de categorie “Best Bank for Sustainability and ESG Leadership”. Dit was de tweede plaats, direct na de winnaar.
ONZE PRESTATIES EN PRIJZEN

KLIMAATAKKOORD

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen vele organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. InsingerGilissen ondersteunt de doelstellingen van het Klimaatakkoord en heeft het ondertekend bij de totstandkoming in juli 2019. Hiermee hebben we onder meer toegezegd een actieplan te formuleren om de CO2-uitstoot van onze portefeuilles te verminderen.
LEES MEER OVER 'E' EN 'S' IN ONZE FONDSEN
Man watching sunset

Beleggen voor een betere toekomst

Wanneer u ervoor kiest om in onze fondsen te beleggen, krijgt u niet alleen toegang tot een gediversifieerde portefeuille, samengesteld uit verschillende beleggingscategorieën, maar voegt u ook ecologische ('E') en sociale ('S') kenmerken toe aan uw portefeuille.

Afgestemd op milieu en maatschappij

Onze portefeuilles zijn bewust zo gestructureerd dat ze voor minstens 85% zijn afgestemd op milieu- en sociale kenmerken. Transacties die niet in lijn zijn met milieu-, sociale en ethische normen sluiten we uit of vermijden we.
 

Screening op ESG-kenmerken

Voordat we in bedrijven beleggen, screenen we 190 ‘ESG’-kenmerken in onze analyse. ESG staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governmental (goed ondernemingsbestuur).

Actief aandeelhouderschap en stemmen bij volmacht

Ons commitment aan duurzaam beleggen gaat verder dan de initiële investeringsbeslissingen. InsingerGilissen is actief aandeelhouder en gaat de dialoog aan met bedrijven om positieve verandering teweeg te brengen en hun milieu- en sociale praktijken te verbeteren. Wij beschouwen actief aandeelhouderschap als ons belangrijkste en krachtigste instrument om milieu- en sociale kenmerken te bevorderen. We gaan de dialoog aan met andere aandeelhouders over onderwerpen als het risico van klimaatverandering, duurzame rapportages en strategie en bedrijfscultuur. We proberen bedrijven te bewegen om hun sociale en milieugedrag te verbeteren en gebruiken proxy voting (stemmen bij volmacht) om deze doelen te bereiken.
BuildingFormele duurzaamheidsinformatie

Voor wie belangstelling heeft, hebben we gedetailleerde duurzaamheidsinformatie over onze producten en diensten, opgesteld volgens de SFDR-richtlijnen.
Klik hier


*Deze percentages weerspiegelen onze inzet voor onze 'flagship funds' (belangrijkste fondsen) en we streven ernaar om te allen tijde aan deze afspraken te voldoen. Deze percentages kunnen echter veranderen, afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzaamheidsdata en veranderingen in de wettelijke vereisten.


Contact