Hoe we steeds duurzamer ondernemen

Hoe we steeds duurzamer ondernemen

Onze inzet voor mens, milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dankzij de motivatie van onze werknemers en onze aanwezigheid in diverse Europese landen en steden heeft Quintet een unieke kans om als verantwoordelijk handelende onderneming het verschil te maken in de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit houdt ook in dat we tijd en geld besteden aan goede doelen en belangrijke initiatieven steunen, zodat we positief bijdragen aan maatschappelijke verandering.
Lees ons laatste duurzaamheidsverslagWat we hebben bereikt in 2022

We maken impact door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

thumb


Meer dan 52 organisaties kregen steun vanuit de Quintet-groep.


donate


Er is meer dan €685.000 gedoneerd aan organisaties door onderdelen van Quintet.


volunteer


De werknemers van Quintet hebben zich als vrijwilliger in totaal meer dan 2.554 uur ingezet voor maatschappelijke organisaties.

We geven om onze mensen

We geloven dat we als bank een positieve invloed hebben op onze medewerkers.

Educatie en carrièremogelijkheden

We helpen onze mensen graag bij de voorbereiding op hun taak nu, en in de toekomst. In 2022 introduceerden we de educatieweek. Gedurende vijf werkdagen organiseerden we 28 workshops om een cultuur van educatie te bevorderen. De sessies hadden onderwerpen als: presenteren als een professional, samenwerking creëren, de manager managen, van stress een bondgenoot maken, je mentale belasting verlichten, begrijpen hoe je hersenen werken en managen als een coach. Hoewel bepaalde sessies op specifieke doelgroepen waren gericht, zoals leidinggevenden, stonden de workshops open voor alle medewerkers. 

Mentale-gezondheidstraining

Ons trainingsprogramma voor mentale gezondheid was gericht op werknemers die willen leren om ontspannener om te gaan met hun dagelijkse uitdagingen. De training bood de mogelijkheid om verschillende reacties op stress beter te herkennen en te begrijpen en gaf daar passende positieve reacties op. De deelnemers kregen tips hoe zij stress konden vermijden en juist kalm en beheerst te blijven. Ook leerden zij hoe zij dit in de dagelijkse praktijk konden verankeren.

Het postdoctorale programma van de Quintet-groep

Quintet startte in 2020 een postdoctoraal programma en elk jaar nemen vier à vijf afgestudeerden daaraan deel. Volgens een tweejarig rotatieprogramma kunnen afgestudeerden ervaring opdoen in vier verschillende bedrijfsonderdelen van Quintet, terwijl ze verder worden opgeleid en belangrijke professionele competenties ontwikkelen. Tijdens het programma kunnen de afgestudeerden op elke locatie van Quintet aan de slag. Werken in het buitenland wordt aangemoedigd om ervaringen op te doen en te delen, de lokale bedrijfscultuur en bijzonderheden te ontdekken en een sterk netwerk op te bouwen binnen de hele groep. We streven naar diversiteit binnen onze postdoc-gemeenschap en hebben daarom mensen met verschillende academische achtergronden aangenomen.

 

Offices

Onze belasting van de planeet

We hebben de CO2-voetafdruk berekend van al onze vestigingen en voor verschillende verbruikscategorieën, zoals ons energieverbruik, transport en zakenreizen. Door onze belasting van het milieu in kaart te brengen, zien we waar we kunnen verbeteren. We ontplooien verschillende initiatieven in onze vestigingen om onze impact te verminderen. Dat doen we onder andere via initiatieven op het gebied van afvalbeheer, energiebesparingscampagnes, door steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en het verminderen van verpakte materialen zoals drank in flessen. Maar we willen nog verder.
Ontdek hoe ver we zijn gekomen

Onze duurzaamheidsverslagen

Contact