De transitie bevorderen via actief aandeelhouderschap

De transitie bevorderen via actief aandeelhouderschap

We geloven dat we betere resultaten behalen voor onze cliënten door betrokken aandeelhouderschap. Via dialoog met bedrijven en stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen kunnen we onze invloed inzetten voor positieve verandering. Lees ons meest recente verslag

Hoe droegen we bij?

We geloven betere resultaten te behalen voor onze cliënten als we aandeelhouderschap actief betrokken invullen. In 2022 stemde Quintet mee over 11.984 voorstellen op wereldwijd 887 aandeelhoudersvergaderingen.

people icon


Onze stemcomité met leden van diverse beleggingsteams houdt toezicht op het stemgedrag.


environmental icon


Steun voor milieuvoorstellen: 93%. Dit is het drievoudige van het sectorgemiddelde*. 


people connected


Steun voor sociale voorstellen: 80%. Dit is meer dan het drievoudige van het sectorgemiddelde*.


voting icon


We stemden tegen 340 benoemingsvoorstellen van bestuurders vanwege onvoldoende aandacht voor diversiteit.


casestudies

Engagement bij bedrijven

Microsoft
Toen techgigant Microsoft in januari 2022 plannen aankondigde om Activision Blizzard te kopen, kwam de bedrijfscultuur van Microsoft vol in de schijnwerpers te staan. Die zou ongezond zijn en onverenigbaar met die van die van de gameontwikkelaar. In het eerste kwartaal van 2022 zijn we met Microsoft in gesprek gegaan over een aandeelhoudersvoorstel uit 2021 (dat 78% steun had gekregen) waarin het bestuur werd gevraagd om te rapporteren over de effectiviteit van het beleid tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Het bedrijf zei dat de communicatie over deze kwesties was verbeterd. Het  concern heeft ook toegezegd jaarlijks publiekelijk te rapporteren over de uitvoering van zijn beleid rond discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. Ook het totale aantal meldingen, het percentage gegrond geachte klachten en het soort corrigerende maatregelen dat is genomen worden bekendgemaakt. We waardeerden deze transparantie en moedigden Microsoft aan om zijn beleid en praktijken te integreren met die van Activision Blizzard als de overname zou worden afgerond. Onze engagementpartner EOS stuurde Microsoft onze verwachtingen voor bestuurlijk toezicht op de uitvoering van het beleid tegen seksuele intimidatie en discriminatie die we ook naar het bestuur van Activision hadden gestuurd. EOS was verheugd om eind 2022 via e-mail het eerste rapport van Microsoft met een onafhankelijk onderzoek te ontvangen over de cultuur op de werkvloer.
Microsoft
Volvo
Als onderdeel van onze voortdurende betrokkenheid bij Volvo op het gebied van klimaatverandering heeft onze engagementpartner EOS aangedrongen op meer openheid over de risico's en kansen met betrekking tot de energietransitie en vermindering van de CO2-uitstoot. Volvo produceert namelijk naast personenauto’s ook bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en bouwmaterieel. In een meeting met Volvo’s woordvoerder voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het eerste kwartaal van 2018 vroegen we om een rapportage volgens de richtlijnen van de onafhankelijke Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). EOS herhaalde het verzoek een jaar later in een brief aan de bestuursvoorzitter van Volvo en uitte daarbij zorgen over de lage score van het bedrijf op het Transition Pathway Initiative (TPI). TPI is een internationaal initiatief uit 2017 dat de bereidheid van bedrijven beoordeelt in sectoren met een hoge CO2-uitstoot om bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie. In zijn antwoord verduidelijkte Volvo enkele onnauwkeurigheden in de TPI-beoordeling en bevestigde het bedrijf dat het was begonnen met de uitvoering van enkele TCFD-aanbevelingen. EOS heeft in een gesprek met de MVO-woordvoerder van Volvo in het tweede kwartaal van 2019 en op de beleggersdag van het bedrijf in 2020 om een update over de voortgang gevraagd. We waren blij een formele toezegging te horen om de Volvo-rapportage in lijn te brengen met de TCFD-richtlijnen. Volvo deed die toezegging gestand. We waren verheugd dat het eerste hoofdstuk in het jaarverslag 2020/21 (over risico's en kansen) die richtlijnen volgde, maar ook over het feit dat de bedrijfsstrategie expliciet is afgestemd op de doelstelling van het koolstofarm maken van de economie. Klimaatverandering blijft een belangrijk onderwerp voor het bedrijf en we blijven positief over de elektrificatiestrategie en de strategie voor een circulaire economie.
Volvo
Walt Disney
We zijn in gesprek gegaan met de Walt Disney Company, die de noodzaak heeft ingezien om ondervertegenwoordigde stemmen in de media te versterken. Ook erkende de Walt Disney Company uit oogpunt van diversiteit het belang van een evenwichtige afspiegeling van de samenleving onder werkenden in de sector Media en entertainment. Het bedrijf heeft twee ‘senior leadership councils’ (opleidingsinstituten voor het hogere management) opgericht die zich richten op diversiteit, eerlijke kansen en inclusiviteit (diversity, equity, and inclusion: DEI) volgens de ‘DEI 6’-aanpak. (De 6 staat voor engage, equip, empower, embed, evaluate & evolve). We juichen de intentie van het bedrijf toe om de vertegenwoordiging van mensen van kleur en andere diverse groepen voor en achter de camera te bevorderen. We zien dit onder andere terug in de animatiefilm Encanto, die een Colombiaanse familie portretteert. We hebben het bedrijf aangemoedigd om kwalitatieve en kwantitatieve DEI-doelen te stellen en die bekend te maken. We verwachten dat de DEI 6-aanpak voor ‘contentproductie’ (zoals tv- en filmproductie) daarvoor een steun in de rug zal bieden.
Walt Disney

Onze verantwoordelijkheid nemen

We zijn trots lid van het initiatief Climate Action 100+, een toonaangevend samenwerkingsverband van beleggers op gebied van klimaatverandering. Ook hebben we de principes voor verantwoord beleggen van het PRI onderschreven. De door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment is de belangrijkste netwerkorganisatie voor verantwoord en duurzaam beleggen ter wereld. Door deelname aan deze invloedrijke netwerken onderstrepen we ons commitment aan betekenisvolle veranderingen.

Active ownership reportsOns stembeleid

Voor zover mogelijk stemmen we op alle aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen voor onze cliënten. Op dit moment betreft dit alle direct aangehouden individuele aandelen uit de door ons beheerde fondsportefeuilles van Brown Shipley, InsingerGilissen en Kredietrust Luxembourg S.A.
Meer weten
Windmill
Mountain landscape

Ons engagement

We beleggen in een breed scala aan bedrijven om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Aangezien veel van deze bedrijven groot zijn, zijn onze belangen vaak relatief klein in verhouding tot de omvang van het bedrijf. Om toch effectief te zijn in ons engagement met deze bedrijven, denken we dat we door gezamenlijk met anderen op te trekken, waarschijnlijk betere resultaten boeken dan als we alleen zouden opereren. Daarom hebben we een gespecialiseerde externe dienstverlener op dit gebied, EOS Hermes, in de arm genomen om namens ons het engagement invulling te geven. In gevallen waarin gezamenlijk engagement onpraktisch is, kunnen we zelf direct engagement aangaan met de bedrijven waarin we beleggen.
Lees meer over ons actieve aandeelhouderschap


*Betreft 2022. Glass Lewis rapporteerde in 2022 een gemiddelde aandeelhouderssteun voor sociale en milieuvoorstellen van respectievelijk 25% en 35%.

Contact