Stichtingen en filantropie

Maatschappelijk vermogen geeft verantwoordelijkheid

Beheer en zeker het (duurzaam) beheer van charitatief en institutioneel vermogen komt met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals de zorg voor het behoud van het vermogen en het vervullen van een maatschappelijke functie. Graag horen wij welke uitdagingen u tegenkomt bij het (duurzaam) beheer van charitatief en institutioneel vermogen. Welke risico's kunt, mag en moet u bijvoorbeeld nemen om het doel van uw stichting of vereniging te realiseren? 

Passend advies
Uiteraard houden wij bij ons advies rekening met uw specifieke eisen en wensen. Onze beleggingsexperts beschikken over een breed, wereldwijd palet aan koopwaardige (duurzame) beleggingsinstrumenten. Zo vullen wij elke beleggingsportefeuille naar uw wens in.

Stichtingen en Filantropie
Financieel plan op maat

Wij formuleren voor u een uitgebalanceerd beleggingsbeleid in een financieel plan. Hierin vindt u de langetermijnconsequenties van uw eisen en wensen op financieel gebied, aan de hand van een scenario-analyse. En een analyse van de vermogensstrategie en de uitkeringsstrategie.

Op basis van dit op maat gemaakte financieel plan kunnen u en uw bestuur een weloverwogen beslissing nemen over beleggingen en toekomstige uitgaven. Deze beslissingen leggen wij vervolgens vast in een cliëntrisicoprofiel.

Beleggen

U kunt in een beleggingsstatuut vastleggen waarin uw stichting of vereniging wel of juist niet mag beleggen. En aan welke minimale kwaliteit een belegging moet voldoen. De exacte invulling van de beleggingsportefeuille is per organisatie verschillend. Wij stemmen dat zorgvuldig met u en uw bestuur af. 

Vermogensbeheer: zorg voor vermogen uit handen
Legt u het vermogensbeheer bij ons neer, dan gaan wij uit van een zeer uitgebreid palet aan koopwaardige beleggingsinstrumenten op wereldwijd niveau. Daarbij leggen wij de nadruk op duurzame beleggingen. Dat betekent dat uw stichting of vereniging bij de invulling van de beleggingsportefeuille niet wordt beperkt tot bijvoorbeeld uitsluitend huisfondsen, indexproducten of aandelen op de Nederlandse beurs. Bovendien adviseren wij de basis van de portefeuille in te vullen met passieve beleggingen. Zo krijgt u een brede spreiding in de portefeuille tegen lage kosten.

Mijn InsingerGilissen
Met de persoonlijke online omgeving Mijn InsingerGilissen hebben u, uw bestuur en bijvoorbeeld uw boekhouder direct inzicht in de beleggingszaken van uw stichting of vereniging. In één oogopslag bekijkt u de portefeuille(s), het behaalde rendement en uw laatste aan- of verkooptransacties. Ook zoomt u hier in op uw portefeuille, voert u analyses uit en verkrijgt u inzicht in onze actuele onderzoeken. Bekijk deze gegevens ook via de InsingerGilissen Mobiele Portefeuille App op uw smartphone of tablet. De app is verkrijgbaar voor iOS en Android.

Professionaliseren bestuur

Een stichting of vereniging besturen houdt meer in dan alleen de zorg voor het vermogen. Bij InsingerGilissen gaan wij dan ook verder dan alleen het vermogensbeheer. Zo organiseren wij regelmatig bijeenkomsten over thema’s die u als bestuurder raken, zoals een terugtredende overheid. Onze adviseurs brengen u tijdens deze bijeenkomsten graag in contact met collega-bestuurders en andere interessante contacten. Daarnaast organiseren wij in samenwerking met Erasmus Academie Rotterdam al jaren een Masterclass Professionalisering Charitatief Bestuur.

Bestuur of directie
Geeft u het bestuur van uw stichting of vereniging liever (deels) uit handen? Wij zorgen voor een professioneel bestuurder die het dagelijks management van uw vermogensfonds regelt. Deze bestuurder, eventueel ondersteund door een bureau, waarborgt de bestuurlijke continuïteit en kan een groot deel van uw werkzaamheden overnemen.

Van aanvraag tot financiële administratie
Daarnaast kunnen wij andere taken op ons nemen. Denk aan giftenadministratie, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het maken van financieel-administratieve rapportages en het opstellen van de jaarrekening.

Beleidsadvies en aanvraagadvisering
Ook kunnen wij de behandeling van aanvragen van maatschappelijke organisaties verzorgen. Daarbij adviseren wij het bestuur en voorzien wij deze van informatie op het juiste moment. Vooraf en na betaling van giften onderhouden wij het contact met aanvragers, en monitoren en evalueren wij projecten.

Modelmatige adviestrajecten
Uw bestuur krijgt te maken met besluitvorming bij strategische beslissingen op het gebied van beleid, doelstelling, bestuursformatie of de toekomst. Wij helpen u graag met strategisch advies, om zo de besluitvorming te vereenvoudigen. Het beleidsvoorstel komt tot stand in nauw overleg met de verschillende betrokkenen.

Tarieven en rendement

Bij InsingerGilissen hanteren wij een all-in benadering. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Het tarief dat u betaalt, hangt af van de omvang van het vermogen dat u ons toevertrouwt. In het all-in tarief zitten naast de vergoeding voor Vermogensbeheer of Beleggingsadvies ook alle transactie- en administratieve kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bewaarloon, lossingen van obligaties en de uitkering van coupons en dividenden. 

Kosten
 

All-in tarief (% per jaar)    
Totaal vermogen Beleggingsadvies Vermogensbeheer
€ 20 miljoen of meer 0,33% (incl. ALM) 0,36% (incl. ALM) 
€ 10 miljoen tot € 20 miljoen 0,45% (incl. ALM) 0,48% (incl. ALM) 
€ 5 miljoen tot € 10 miljoen 0,56% (incl. ALM) 0,61% (incl. ALM) 
€ 3 miljoen tot € 5 miljoen 0,78% (incl. haalbaarheidsanalyse) 0,85% (incl. haalbaarheidsanalyse)
  De genoemde tarieven zijn op jaarbasis inclusief btw. De genoemde tarieven zijn op jaarbasis inclusief btw.

Wilt u gebruik maken van onze nieuwe manier van vermogensbeheer in onze fondsstructuur, kijk hier voor de uitgebreide tarievenkaart.

MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP
Contact