Duurzame indexfondsen

Met haar duurzame indexfondsen biedt InsingerGilissen een unieke oplossing voor beleggers die tegen lage kosten duurzaam willen beleggen. De fondsen volgen de bijbehorende S&P Dow Jones Sustainability Index (DJSI), met additionele uitsluiting van bedrijven actief in de wapenindustrie, alcohol, tabak en gokken.

Samenvatting van rechten van beleggers
Duurzaamheidsinformatie Sustainable World Index Fund
Duurzaamheidsinformatie Sustainable North America Index Fund
Duurzaamheidsinformatie Sustainable Europe Index Fund

InsingerGilissen biedt de volgende drie fondsen aan:

Sustainable World Index Fund
31 mei 2024 - Voornemen tot opheffing van de Sustainable World Index Fund

InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is voornemens om Sustainable World Index Fund (NL0015000W40) op te heffen en de netto vermogenswaarde uit te betalen aan de aandeelhouders van dit subfonds.

De reden van dit voornemen is dat de Beheerder van mening is, ook rekening houdend met haar zorgplicht, dat er andere beleggingsfondsen zijn die een soortgelijke of een betere beleggingsoplossing kunnen aanbieden ten aanzien van de samenstelling van de index tracker met dezelfde of betere SFDR-duurzaamheidsscore gecombineerd met een betere kostenstructuur.

Als gevolg hiervan zal de Beheerder een aandeelhoudersvergadering oproepen en het voorstel tot de opheffing voorleggen aan deze vergadering.  De verwachting is dat de opheffing en uitbetaling eind 3e of begin 4e kwartaal 2024 zal plaatsvinden.

Zie voor meer informatie ten aanzien van de oproep van de aandeelhoudersvergadering met relevantie informatie op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen.. 


De Beheerder

 
Sustainable North America Index Fund

31 mei 2024 - Voornemen tot opheffing van de Sustainable North America Index Fund

InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is voornemens om Sustainable North America Index Fund (NL0015000W57) op te heffen en de netto vermogenswaarde uit te betalen aan de aandeelhouders van dit subfonds.

De reden van dit voornemen is dat de Beheerder van mening is, ook rekening houdend met haar zorgplicht, dat er andere beleggingsfondsen zijn die een soortgelijke of een betere beleggingsoplossing kunnen aanbieden ten aanzien van de samenstelling van de index tracker met dezelfde of betere SFDR-duurzaamheidsscore gecombineerd met een betere kostenstructuur.

Als gevolg hiervan zal de Beheerder een aandeelhoudersvergadering oproepen en het voorstel tot de opheffing voorleggen aan deze vergadering.  De verwachting is dat de opheffing en uitbetaling eind 3e of begin 4e kwartaal 2024 zal plaatsvinden.

Zie voor meer informatie ten aanzien van de oproep van de aandeelhoudersvergadering met relevantie informatie op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen. 
 
De Beheerder

Sustainable Europe Index Fund

31 mei 2024 - Voornemen tot opheffing van de Sustainable Europe Index Fund

InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is voornemens om Sustainable Europe Index Fund (NL0015000W65) op te heffen en de netto vermogenswaarde uit te betalen aan de aandeelhouders van dit subfonds.. 

De reden van dit voornemen is dat de Beheerder van mening is, ook rekening houdend met haar zorgplicht, dat er andere beleggingsfondsen zijn die een soortgelijke of een betere beleggingsoplossing kunnen aanbieden ten aanzien van de samenstelling van de index tracker met dezelfde of betere SFDR-duurzaamheidsscore gecombineerd met een betere kostenstructuur.

Als gevolg hiervan zal de Beheerder een aandeelhoudersvergadering oproepen en het voorstel tot de opheffing voorleggen aan deze vergadering.  De verwachting is dat de opheffing en uitbetaling eind 3e of begin 4e kwartaal 2024 zal plaatsvinden.

Zie voor meer informatie ten aanzien van de oproep van de aandeelhoudersvergadering met relevantie informatie op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen.. 
 
De Beheerder

Lage belastingdruk en lage kosten

Gevestigd in Nederland maken de fondsen gebruik van de mogelijkheid om vergaand dividendbelasting terug te vorderen op basis van Nederlandse belastingverdragen. Dit zorgt voor een relatief lage belasting druk. Omdat gebruik wordt gemaakt van indexbeleggen zijn tevens de kosten voor de belegger zeer laag. Lage belastingdruk en lage kosten komen uiteindelijk rendement van de fondsen ten goede.

Duurzame beleggingsoplossing

Door het selecteren van duurzame bedrijven, het uitsluiten van bepaalde deelsectoren, door rekening te houden met de UN Global Compact beginselen en door het gesprek met de bedrijven aan te gaan, leveren de Sustainable Index Funds een duurzame beleggingsoplossing.


Contact