Vermogensbeheer met het oog op uw toekomst

Vermogensbeheer met het oog op uw toekomst

Zoekt u een private bank waaraan u het beheer van uw vermogen kunt overdragen? Graag nemen we de tijd om u, uw persoonlijke omstandigheden en uw financiële doelen goed te leren kennen.

Maak vrijblijvend kennis

Neem contact op

Wat is Vermogensbeheer?

Bij Vermogensbeheer stellen onze experts een beleggingsportefeuille voor u samen, afgestemd op onder andere uw situatie, financiële doelen en voorkeuren en ingericht volgens onze actuele marktvisie. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de bepaling welk van onze risicoprofielen het beste past bij u en uw financiële doelen. Het dagelijkse beheer van uw portefeuille nemen onze specialisten op zich. Via gerichte aankopen en verkopen zorgen zij ervoor dat uw beleggingsportefeuille blijft afgestemd op u, uw doelen en onze visie.
Bij Vermogensbeheer onderhouden wij uw portefeuille via gerichte aan- en verkopen.

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder heeft de opdracht om binnen de met u afgesproken randvoorwaarden (zoals het risicoprofiel) en onze lijst met geschikte beleggingen een optimaal beleggingsresultaat te behalen. Dat wil zeggen dat het verwachte rendement en het risico aansluiten bij het met u afgesproken risicoprofiel en voorkeuren. De vermogensbeheerder beoordeelt regelmatig hoe het gaat met uw beleggingsportefeuille, tegen de achtergrond van de marktontwikkelingen en de actuele verwachtingen voor de economie en markten. Hij of zij past zelfstandig de portefeuille aan via aankopen en verkopen. Periodiek legt de vermogensbeheerder verantwoording aan u af over het gevoerde beheer.

De betekenis van Vermogensbeheer

Vermogensbeheer bij InsingerGilissen betekent dat u geen moeite hoeft te doen om het economische nieuws en de markten zelf te volgen, terwijl u wel kunt profiteren van de ontwikkelingen op de markten en onze beleggingsideeën, eersteklas research en systemen en exclusieve beleggingsinstrumenten. We nemen u de zorg voor het beheer van uw vermogen uit handen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Wel bespreken we periodiek, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, de samenstelling en het resultaat van de portefeuille en controleren we of de vastgelegde uitgangspunten voor het beheer nog steeds aansluiten bij uw doelstellingen en voorkeuren.


Op reis met de auto met de voeten buiten boord

Wanneer Vermogensbeheer?

Vermogensbeheer van InsingerGilissen is beschikbaar als u een vermogen van een miljoen euro of meer wilt laten beleggen. Uitgangspunt kan bijvoorbeeld zijn de zorg voor de instandhouding van uw vermogen, maar ook inkomens- of pensioenvoorziening kan een doelstelling zijn. Daarnaast richten we ons op vermogensgroei op langere termijn, omdat die noodzakelijk is om de inflatie en de belastingdruk te compenseren. Een kenmerk van Vermogensbeheer is, is dat u zich niet met het dagelijkse beheer van uw vermogen hoeft te bemoeien: wij nemen u die zorg graag uit handen. Bent u liever zelf actief als belegger? Dan is mogelijk onze beleggingsdienstverlening Beleggingsadvies meer geschikt voor u.

Meer over Beleggingsadvies

Wat is een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder, ook wel aangeduid met de Engelse term asset manager, is iemand die volgens een vastgelegde opdracht (de beheerovereenkomst) zelfstandig het vermogen van een cliënt belegt. Voor het aanpassen van de beleggingen, bijvoorbeeld aan veranderende marktomstandigheden of inzichten, hoeft de vermogensbeheerder niet vooraf toestemming te vragen. Wel bespreekt deze periodiek achteraf de resultaten en het gevoerde beleid met de opdrachtgever. Met de term ‘vermogensbeheerder’ of ‘asset manager’ worden ook wel financiële instellingen aangeduid die vermogensbeheerdiensten leveren of beleggingsfondsen beheren.

Welke risico’s spelen er bij vermogensbeheer?

Net als bij de beide andere vormen van beleggingsdienstverlening bij InsingerGilissen, namelijk Beleggingsadvies en Execution Only (orderuitvoering zonder advisering), kan gelijktijdig sprake zijn van diverse vormen van beleggingsrisico. Denk aan marktrisico (hogere of lagere koersen), renterisico, economisch risico (zoals een recessie), valutarisico (bij beleggingen in andere valuta dan euro), politiek risico en (bij beleggingen in derivaten en termijncontracten) tegenpartijrisico. En de menselijke component: de ene vermogensbeheerder kan slechter presteren dan de andere. Het is belangrijk dat u de risico’s van beleggen begrijpt en aanvaardt. In ons Dienstverleningsdocument kunt u meer informatie vinden over de kenmerken en risico’s.
Een vermogensbeheerder kijkt meestal met minder emotie naar de beurs dan een particuliere belegger

De kosten van Vermogensbeheer zijn soms aftrekbaar

Belegt u via een entiteit zoals een vennootschap? Dan zijn de kosten voor het beheer van het vermogen meestal fiscaal aftrekbaar. Ook kan dan veelal de berekende btw worden verrekend. Voor particuliere beleggers geldt dit niet, maar in veel gevallen is de fee voor vermogensbeheer vrijgesteld van btw. Zie ook de volgende alinea.

Vermogensbeheer en btw

Vermogensbeheer van InsingerGilissen is een dienstverlening waarvoor cliënten een all-in-fee betalen. De tarieven zoals wij deze publiceren (tenzij anders vermeld), zijn exclusief btw. Voor Vermogensbeheer waarbij u belegt in een fondsstructuur, bestaat de all-in-fee uit een Private Banking-fee (belast met btw) en een Vermogensbeheer-fee (vrijgesteld van btw). De Vermogensbeheer-fee wordt niet apart in rekening gebracht maar is verwerkt in de koersontwikkeling van het fonds. Voor alle duidelijkheid: behalve deze Vermogensbeheer-fee worden ook de kosten van de instrumenten waarin wordt belegd (de beheerkosten van beleggingsfondsen) verwerkt in de koersontwikkeling van het fonds en niet apart in rekening gebracht. U kunt meer lezen over de kosten van Vermogensbeheer op de webpagina over ons all-in-tarief.
Ons all-in-tarief

Waarom vermogensbeheer?

Iedereen kan beleggen door zelf in (een combinatie van) beleggingsfondsen of indextrackers te stappen of in individuele aandelen en obligaties. Maar een vermogensbeheerder kijkt doorgaans met minder emotie naar de beurs dan een particuliere belegger. Dat helpt om rationelere beleggingsbeslissingen te nemen, wat meestal gunstig is voor de rendementskansen. Idealiter verdient een vermogensbeheerder zijn kosten terug door (gemiddeld op lange termijn) beter te presteren dan de gemiddelde markt. Hierin verschilt Vermogensbeheer fundamenteel met een belegging in indexproducten. Trackers (zoals indexfondsen en ETF’s) kunnen de kosten op langere termijn niet terugverdienen omdat die producten zo precies mogelijk een bepaalde beursindex volgen, waarna de kosten er nog af gaan. En hoe laag die kosten ook zijn, beter presteren dan de index is dan niet mogelijk.
Bij InsingerGilissen vinden we dat de beste vermogensbeheerder die instelling is, die het beste inspeelt op de specifieke situatie, wensen en financiële behoeften van de cliënt en van de generaties na hem of haar.

Hoe werkt Vermogensbeheer?

Als u besluit cliënt te worden bij InsingerGilissen gaan wij eerst uitgebreid met u in gesprek om kennis te maken. We willen graag zo veel mogelijk weten over u, uw familie, uw plannen en uw dromen. Vervolgens bespreken we hoe InsingerGilissen kan bijdragen aan het realiseren van uw financiële doelen. Mogelijk kunnen we u ook helpen bij de overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie en aan goede doelen die u na aan het hart liggen. Kiest u voor onze beleggingsdienstverlening Vermogensbeheer? Dan bepaalt u samen met ons uw risicoprofiel op basis van uw doelstellingen, voorkeuren, beleggingservaring en financiële omstandigheden. Vervolgens komen we in overleg met u tot een passende opzet van uw beleggingsportefeuille. Periodiek voeren we een ‘revisiegesprek’ met u: een evaluatie waarin we de beleggingsresultaten, het gevoerde beleid en de actuele verwachtingen bespreken, afgezet tegen uw langetermijndoelen, voorkeuren en risicoprofiel. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een kwartaalrapportage over deze onderwerpen. Ook in de online-omgeving ‘Mijn InsingerGilissen’ en in de InsingerGilissen-app kunt u inzage krijgen in uw Vermogensbeheer-portefeuille.

Wat zijn de beste vermogensbeheerders?

In Nederland behoort InsingerGilissen tot de top-vermogensbeheerders onder de private banks. InsingerGilissen werd in 2018, 2019, 2020 en 2021 vier jaren achtereen bekroond als beste private bank van Nederland, mede op grond van de beleggingsresultaten van ons Vermogensbeheer. Naast private banks telt Nederland ook vermogensbeheerders die beleggingsportefeuilles beheren voor institutionele partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen, of die beleggingsfondsen beheren. De verreweg grootste twee zijn NN Investment Partners en Robeco, die samen bijna twee derde van de Nederlandse vermogensbeheermarkt bedienen, deels via beleggingsfondsen. Maar geen van beide biedt vermogensbeheer aan, gecombineerd met private-bankingdienstverlening.

Bij InsingerGilissen vinden we dat de beste vermogensbeheerder die instelling is, die het beste inspeelt op de specifieke situatie, wensen en financiële behoeften van de cliënt en van de generaties na hem of haar. We zijn een echte familiebank en zien het als onze opdracht om niet alleen nu een aantrekkelijk beleggingsresultaat te boeken, maar ook het vermogen optimaal te structureren voor toekomstige omstandigheden en wensen. Dat vergt inzicht in de persoonlijke situatie, plannen en voorkeuren van onze cliënten. Vandaar dat we graag eerst het gesprek van mens tot mens met u aangaan, voordat we met u over onze beleggingsdienstverlening praten.

Vader en zoon ballen in de kamer

Geavanceerde tools, toegang tot unieke beleggingsstrategieën

InsingerGilissen werkt samen met geselecteerde strategische partners waaronder BlackRock, de grootste beleggingsinstelling ter wereld. Daardoor kunnen cliënten van InsingerGilissen en Quintet beschikken over exclusieve beleggingsoplossingen die we samen met BlackRock ontwikkelen. Ook kunnen onze cliënten profiteren van geavanceerde tools zoals BlackRocks gerenommeerde Aladdin®-risicomanagementsysteem.

Geïnteresseerd? Maak vrijblijvend kennis

Wilt u een vermogen van een miljoen euro of meer (laten) beleggen? Dan maken wij graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met +31 (0) 20 521 5000.
Contactformulier
Contact