Standaard profiel: Geografisch risico

Uittreksel voorbeeldreview

“De relatie betreft een natuurlijk persoon [naam, geboortedatum], geboren in Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Momenteel is de relatie in Nederland woonachtig, maar van 2015-2017 is de relatie voor zijn werkzaamheden woonachtig geweest in Duitsland. De relatie was in Duitsland werkzaam als accountmanager voor de Nederlandse markt van een grote distributeur van voedingsmiddelen. 

Op basis van de meest recente landenlijst (zie [verwijzing]) wordt geconstateerd dat op dit moment geen geografische risico’s van toepassing zijn op de relatie of gerelateerde natuurlijke personen.

Het huidige bedrijf in eigendom van de relatie, [X B.V., KvK-nummer], is ingeschreven en gevestigd in Nederland. Het bedrijf heeft (beperkte) zakelijke activiteiten in het buitenland, met name België, Duitsland en Frankrijk. Dit betreft, naast Nederland, de afzetmarkt voor zijn producten. Voor de landen waar het bedrijf actief is, zijn, blijkens de meest recente landenlijst, geen verhoogde geografische risico’s van toepassing. Er zijn blijkens de sanctielijsten geen sancties van toepassing op de activiteiten, sector of personen en er is eveneens geen sprake van een US-Nexus.

Gezien het voorgaande wordt geconstateerd dat enige risico’s gerelateerd aan de geografische aspecten van de relatie niet van toepassing zijn.”

Toelichting

Een dergelijk geografisch risico is in de werkwijze beoordeeld als risk-trigger en valt buiten dit standaardprofiel. Voor overleg kan contact opgenomen worden met InsingerGilissen.

Voorbeelden klantvragen

Vragen worden (deels) gesteld bij Identificatie en Verificatie. Antwoorden op deze vragen kunnen meegenomen worden in dit onderdeel voor het behandelen van de geografische risico’s.


Documentatie

Antwoorden van de relatiemoeten, indien mogelijk, onderbouwd worden met documentatie. Afhankelijk van de antwoorden kunnen bijvoorbeeld de volgende documenten worden opgevraagd:

Volgende pagina | Vorige pagina

Contact