AML-leidraad

Handleiding standaardprofiel en AML vragen

Inleiding

Deze AML leidraad is voor de Zelfstandig Vermogensbeheerders (ZV) die cliënt zijn bij InsingerGilissen (InsGil) en biedt handvatten voor het invullen van de AML-tool. Deze leidraad is een hulpmiddel om de tool direct zo goed en volledig mogelijk in te vullen, zodat AML-reviews tijdig en efficiënt afgehandeld kunnen worden en zo min mogelijk contactmomenten nodig zijn met de relatie. 

De basis voor deze handleiding is het beleid van en de nieuwe door InsingerGilissen ontwikkelde AML-tool (in pdf). Het CDD-beleid van InsingerGilissen is hierbij altijd leidend.

Deze handleiding is uitgegaan van een voorbeeldprofiel – het meest voorkomende cliëntprofiel – volgend uit een data-analyse op de te reviewen klanten. In dit voorbeeldprofiel is de relatie: 

Het voorbeeldprofiel dekt hiermee de meest voorkomende NP- en B.V.-profielen.

De indeling van de Leidraad komt overeen met de verschillende onderdelen van de vragenlijst, waaronder Identificatie en Verificatie, Doel en aard van de relatie, Herkomst van Vermogen en Commercieel Vastgoed. De onderdelen worden veelal ingeleid met een fictieve voorbeeldcasus (inclusief mogelijke conclusie), gevolgd door een toelichting met nadere informatie over definities en processen van het betreffende onderdeel. Aanvullend zijn enkele voorbeeldvragen opgenomen die aan de relatie kunnen worden gesteld. Daarnaast is er een overzicht van mogelijke documenten die de verklaring kunnen onderbouwen. 

De verschillende onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar opgesteld. Gebruikte voorbeeldcasussen zijn niet aansluitend. De voorbeelden dienen als leidraad voor een beter begrip van de te stellen vragen en ter verduidelijking welke informatie er opgehaald moet worden. Elke casus is anders, daarom kan het voorbeeld niet één op één overgenomen worden in de praktijk.

Wordt de vragenlijst ingevuld voor een relatie buiten het standaardprofiel, of zijn hier twijfels over, dan dient er contact op te worden genomen met InsingerGilissen. 

Volgende pagina

Contact