Standaard profiel: Sectorrisico en Activiteiten

Uittreksel voorbeeldreview

“De heer Janssen (1947) is advocaat in ruste. De relatie heeft Rechten gestudeerd in Leiden en is in 1974 gestart bij een advocatenpraktijk aldaar. In 1975 is hij gestart bij advocatenpraktijk Mr. Pieters in Veenendaal. Vanuit deze praktijk hield de cliënt zich toentertijd veelal bezig met incassozaken. In 1980 heeft de heer Janssen een 1/3 winstaandeel in deze maatschap gekregen. In 1986 heeft hij een 50% winstaandeel gekregen en is er een kantoor in Amsterdam geopend.

In 1995 is de relatie voor zichzelf begonnen in Mr. Janssen B.V. in de Kerkstraat in Leiden. Deze B.V. had een maatschapsaandeel in Janssen Smit Tol Advocaten.

In 2011 is de relatie, mede gezien de leeftijd, gestopt en heeft hij nog twee jaar een paar zaken begeleid in zijn B.V.. 

De relatie heeft 3 B.V.´s:

 Over drie maanden zullen de B.V.’s samengevoegd worden tot Pensioenfonds Mr. Janssen B.V.. 

De relatie is actief in de juridische sector. Dit betreft een laag-risico sector. Daarbij is er geen negatieve berichtgeving aangetroffen over dhr. Janssen of zijn ondernemingen, en zijn dhr. Janssen en zijn ondernemingen enkel actief in Nederland (wat tevens wijst op laag risico). Derhalve wordt het sectorrisico voor zowel de relatie als de B.V.’s als laag beoordeeld. Er zijn geen indicaties voor een verhoogd sectorrisico.”

Toelichting

De activiteiten van de relatie moeten altijd duidelijk zijn beschreven, zoals in het voorbeeld hierboven. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren waaraan mogelijk verhoogde (fiscale) integriteitsrisico's zijn verbonden, zoals de handel (import/export/transport) in grondstoffen, olie en gas, transport, medicijnen, sport, vastgoed, exploitatie van intellectueel eigendom en adviesdienstverlening etc. Het bepalen van het sectorrisico is van toepassing op de activiteiten van de relatie, haar afnemers én op de groep waartoe deze behoort.

Waarom bovengenoemde sectoren gezien worden als risico verhogend:

Indien de relatie een verhoogd sectorrisico meebrengt, ofwel door eigen activiteiten, of door activiteiten van bijvoorbeeld afnemers, wordt dit beoordeeld als een risk-trigger en valt het dossier buiten het opgestelde standaardprofiel. Neem in dit geval contact op met InsingerGilissen.

Voorbeelden klantvragen

Basisvraag:

In geval van NP:

In geval van B.V.:

Volgende pagina | Vorige pagina

Contact