HET TIJDPERK VAN DE ONTWRICHTING

HET TIJDPERK VAN DE ONTWRICHTING

Counterpoint 2022 Halfjaarlijkse Beleggingsvooruitzichten
Risico’s en kansen in een veranderende wereld


De oorlog in Oekraïne, covid-19 en het verkrappende beleid van de Fed maken de vooruitzichten onzekerder, maar nu we de eerste schok voorbij zijn, geloven we dat onze gematigde risicovolle beleggingen de juiste tactische keuze blijven. Op de langere termijn zal deze veranderende wereld vergaande gevolgen hebben voor beleggers.
LEES DE VOLLEDIGE PUBLICATIE
Het is belangrijk om de blik op de lange termijn gericht te houden en niet overhaast te reageren op kortetermijnnieuws."
Ontwrichting binnen bedrijven en sectoren
De wereldwijde vooruitzichten zijn onzekerder nu markten te maken krijgen met de crisis van stagflatie, een inzakkende economische groei en winstgroei, en stijgende inflatie. Brandstof en etenswaren zijn duur geworden, toeleveringsketens en handelsstromen zijn verstoord, het financiële klimaat verkrapt en het vertrouwen van bedrijven en consumenten is gedaald.
MEER LEZEN
Ontwrichting binnen bedrijven en sectoren
Waarom wij denken dat de rentestijging geen spelbreker zal zijn
Waarom wij denken dat de rentestijging geen spelbreker zal zijn
Tegelijkertijd heeft dit alles ook effect op macroniveau. Het hoge inflatieniveau kan in de komende paar maanden iets inzakken wanneer de extreme vraag normaliseert, de aanbodzijde zich langzamerhand herstelt, het monetaire beleid weer neutraal wordt, de overheidssteun in de VS al wordt afgebouwd en de inflatie automatisch verder wordt gedrukt door de vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (als er geen nieuwe prijscrisissen ontstaan).
MEER LEZEN
Wat moeten we aan met de inflatie?
Wat valuta’s betreft zorgt dit voor een redelijk neutrale visie op de Amerikaanse dollar en het Britse pond, omdat we denken dat de euro uiteindelijk licht herstel zal laten zien wanneer de ECB langzaamaan de rente begint te normaliseren. We verwachten nog steeds dat de Zwitserse franc en de Japanse yen zwak zullen blijven, en we hebben een neutrale visie op de valuta’s van opkomende markten.
MEER LEZEN
Wat moeten we aan met de inflatie
Onze vijf overtuigingen
Bedrijven

In zwaar weer

Als de toekomst steeds onzekerder lijkt te worden, beleggen wij bij voorkeur in degelijke bedrijven met groeipotentie die financiële flexibiliteit bieden.

Sectoren

Herplaatsen, herstellen en geruststellen

De mate van weerbaarheid kan het verschil maken nu bedrijven en overheden zich erop blijven
richten om verstoringen aan de aanbodzijde op te lossen.

De economie

Leren leven met inflatie

De overgangen naar meer lokale toeleveringsketens en een groene economie werken inflatie in de hand terwijl de centrale banken daar geen invloed op uit kunnen oefenen, dus beleidsmakers zullen de rente niet agressief verhogen.

Energie

Duurzame en betrouwbare energie

De oorlog in Oekraïne kan en moet de investeringen in schone technologie aanjagen. Worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, dan nemen de geopolitieke risico’s af.

Technologie

Tech heeft de toekomst

De technologie binnen alle thema’s ontwikkelt zich met het jaar sneller. Crisissen zoals covid-19
en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kunnen verstoringen in de hand werken.

MEER LEZEN
Ons portefeuillebeleid
Lees hoe onze portefeuilles zich ontwikkelen voor 2022. In dit hoofdstuk bespreken we onze aanpak voor de strategische portefeuillesamenstelling en tactische portefeuillesamenstelling.
MEER LEZEN
Ons portefeuillebeleid
De vertaling van onze visie in een portefeuille

De vertaling van onze visie in een portefeuille
Een wereldwijd gediversifieerde beleggingsstrategie creëren, geïmplementeerd met behulp van hoogwaardige instrumenten om aantrekkelijke risicogewogen rendementen te genereren.
MEER LEZEN
Wilt u de volledige publicatie ontvangen?
Laat uw gegevens achter en u ontvangt onze publicatie direct in uw inbox.

Dit document is bedoeld als marketing materiaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociйtйs) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings) advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings) beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/privacy-and-cookies).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.

Contact