Column Jos Versteeg | ING Groep uit de startblokken
De koers van ING Groep is lange tijd achtergebleven, maar de kwartaalcijfers van afgelopen vrijdag gaven de waardering een forse klap naar boven. Die kwartaalcijfers waren sterk. Dat komt vooral doordat ING ver vooroploopt met digitale diensten.
 
Op het eerste gezicht gaat het niet zo best met ING. De netto rente-inkomsten zijn op jaarbasis harder gedaald dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De markt vond het meevallen. Het was vooral bij de zakelijke kant waar de klappen vielen. Bij Wholesale Banking (bijna een kwart van de totale rente-inkomsten) daalden de rente-inkomsten met bijna 8%. Bij de veel belangrijkere Retail klanten (bijna driekwart van de rente-inkomsten) lijkt de situatie echter te stabiliseren. Daar was de daling van ‑3,5% jaar-op-jaar maar een tikje hoger dan de -3,1% in het derde kwartaal.
 
Tegenover de lagere rente-inkomsten staat een aardige groei van de vaste vergoedingen (voor bijvoorbeeld een bankrekening) en commissie-inkomsten (aan- en verkoopkosten van effecten etc). Deze inkomsten waren altijd relatief laag bij ING en hebben nog ruimte om verder te groeien. Na 2% groei in 2019 stegen deze inkomsten in 2020 met 5% naar ruim EUR 3 miljard. Dat is nog voorzichtig, want de bank streeft naar 5 tot 10% groei.
 
Bankieren blijft een cyclische business en met het economisch herstel volgend jaar kan de bank weer groeien. Die groei zal door de blijvend lage rente wel beperkt zijn. Vooral aan de kostenkant moet de verbetering worden gehaald. Dat de kosten/inkomen ratio in het vierde kwartaal zo sterk steeg naar 69,9% had vooral te maken met éénmalige lasten. Over het hele jaar 2020 stegen de kosten gecorrigeerd voor eenmalige items maar met 0,5%. Het voordeel van de digitale platforms laat zich al zien, maar zal in de komende kwartalen nog sprekender worden.
 
De bank ging met een sterke balans de crisis in. Dat scheelt. ING heeft een van de sterkste balansen van de grote Europese banken. De grote hypotheekportefeuille in Noordwest-Europa heeft relatief weinig risico. En bij de zakelijke kant heeft ING een goede spreiding over regio’s en sectoren. Ik vond het opmerkelijk dat de voorzieningen voor slechte leningen zo fors waren gedaald naar een laag niveau van EUR 208 miljoen. Dat was ruim de helft van het derde kwartaal en zelfs minder dan vorig jaar vierde kwartaal, vlak voor de crisis. De bank heeft beduidend minder last van het virus dan van een kredietcrisis.
Contact