Counterpoint Monthly | Verschil in herstel
De wereldeconomie herstelt zich, maar er begint een kloof te ontstaan tussen de regio's die hun vaccinatieprogramma’s goed en minder goed op orde hebben.

Het is nu ruim een jaar geleden dat de coronapandemie de wereld veranderde op een manier die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Vaccinaties zullen ervoor zorgen dat we onze vrienden en familie binnenkort weer kunnen zien, maar wanneer hangt af van waar we wonen. De Amerikaanse vaccinatiecampagne is een van de beste ter wereld en het Verenigd Koninkrijk heeft ook nog steeds een van de hoogste vaccinatiepercentages. De EU daarentegen was trager met het sluiten van contracten en het goedkeuren van vaccins.

Met die verschillen moeten we rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De algemene vooruitzichten voor risicovolle beleggingen zijn positief. De wereldeconomie zou zich verder moeten herstellen naarmate de lockdowns versoepeld worden en de stimuleringsmaatregelen effect beginnen te sorteren. De inflatie zal waarschijnlijk toenemen, zodra de uitgaven voor diensten en restaurants stijgen. Maar het fenomeen zal waarschijnlijk van voorbijgaande aard zijn en op langere termijn geen grote uitdaging voor de markten vormen.

Bekijk hier ons digitale magazine Counterpoint april | Verschil in herstel
Contact