Weekagenda | Door chief investment strategist George Raven
De komende week nog PMI inkoopmanager indexen van het bureau Markit voor China, Spanje en Italië, nadat deze cijfers vorige week al werden gepubliceerd voor de eurozone, de grootste Europese landen en de VS. Daarnaast de officiële ISM inkoopmanager indexen voor de VS op dinsdag (industrie) en donderdag (diensten). Eigenlijk wordt van alle indexen verwacht dat zij stabiel zijn op een hoog, dan wel zeer hoog, niveau.

Wat betreft inflatiecijfers zullen de cijfers van Duitsland (op maandag) en de eurozone (op dinsdag) op belangstelling kunnen rekenen. Hoewel de inflatie ook in Europa stijgende is, vooral door de sterk gestegen olieprijs, wordt er geen hoge inflatie verwacht en blijft de Europese kerninflatie waarschijnlijk beneden de 1%.
 
Aan het eind van de week (op donderdag en vrijdag) worden veel cijfers gepubliceerd over de Amerikaanse werkgelegenheid. Deze cijfers zijn de afgelopen maanden zeer volatiel geweest, met bijvoorbeeld een grote uitschieter naar beneden in de ‘nonfarm payrolls’ van april (266.000). Met de geleidelijke heropening van de economie en het weer op gang komen van de horeca, wordt over de maand mei ruim een verdubbeling van dit cijfer verwacht (700.000) en is een verdrievoudiging ook niet uitgesloten. De voorspelbaarheid van dit cijfer is gering vanwege de vrij plotselinge herstart van grote delen van de economie.
 
Het is vrij stil op het gebied van de bedrijfsresultaten: Bekijk de volledige agenda (pdf)
Contact