Research note ASML | Sterk 4e kwartaal, verwachting 2021 gehandhaafd
Het vierde kwartaal 2020 was erg sterk, zowel voor de omzet als voor de inkomende orders. De verwachtingen voor 2021, een omzetgroei van 12% en verdere margeverbetering blijven gehandhaafd. Gezien de onzekerheden tussen de VS en China is ASML conservatief voor de omzet naar China. Daar zit mogelijk nog een meevaller. Het koersdoel wordt verhoogd van EUR 400 naar EUR 500.

 
Hoge verwachtingen

Het bedrag aan binnengekomen orders in het vierde kwartaal lag erg hoog op EUR 4,2 miljard. Doordat de orders nogal onregelmatig kunnen binnenkomen moet er niet teveel waarde aan worden gehecht. In de afgelopen jaren is echter slechts drie keer het bedrag van EUR 3 miljard overtroffen. De meeste orders komen van logic (de rekenchips met 78% van het totaal), maar bij geheugen is het orderbedrag ruimschoots verdubbeld ten opzichte van het derde kwartaal.

Het jaar begint goed met een verwachting voor het eerste kwartaal die ruim boven de marktverwachting lag. De vraag naar de nieuwe EUV-machines ontwikkelt zich zeer sterk. Met deze machines kunnen de nieuwste en snelste chips worden gemaakt met een hoge productiviteit en relatief laag stroomgebruik. Maar ook naar minder hoogwaardige chips, die bijvoorbeeld aan de auto-industrie worden geleverd, is de vraag groot. ASML had die vraag wat laag ingeschat.

Voor heel 2021 ziet ASML de omzet met circa 12% stijgen naar EUR 15,7 miljard. Dat is in lijn met de verwachting die het bedrijf al in het derde kwartaal voor 2021 had aangegeven (“low double digit”). Mocht de blokkade van China onder President Biden wat minder streng uitpakken dan gevreesd, dan is er nog ruim opwaarts potentieel. De brutomarge zal ook verder verbeteren.

Voor ASML gaat het echter minder om het eerste kwartaal en het boekjaar 2021 en veel meer over de groeikansen op lange termijn. De bovenkant van de doelstelling voor 2025 (een omzet van EUR 15 a 24 miljard) lijkt haalbaar.

De chipmarkt staat voor een periode van sterke groei door de snelle opkomst van digitalisering. De groei van 5G-netwerken leidt tot een sterke vraag: 5G-telefoons hebben relatief meer semiconductors en de netwerken vereisen ook veel meer semiconductors. Daarnaast wordt de vraag naar chips gedreven door de opkomst van Artificiele Intelligentie en cloudcomputing.

De chipmarkt is door betere beheersing binnen de keten en meer zicht op de voorraden in de afgelopen jaren stabieler geworden. De beruchte voorraadcorrecties zijn daarmee van de baan. De multiples in de sector zijn behoorlijk opgelopen. Wij hebben daarom het het koersdoel sterk verhoogd van EUR 400 naar EUR 500 en wij
herhalen onze opinie Aanbevolen.

Bekijk ook de pdf van de research note

Disclaimer
Contact