Grafiek van de week | World Water – de noodzaak voor verandering
Het aardoppervlak bestaat voor ongeveer 70% uit water. Slechts 2,5% daarvan is zoet water, terwijl minder dan de helft hiervan bruikbaar en goed toegankelijk is. De rest van het water is vervuild, opgesloten in poolkappen, gletsjers en permafrost of zout water.

De effecten van klimaatverandering verergeren dit schaarse aanbod steeds meer. Volgens schattingen van OESO zouden tegen 2025 tot 3,5 miljard mensen met waterschaarste te maken kunnen krijgen. De wereldwijde vraag naar water zal naar verwachting tegen 2050 met 55% toenemen t.o.v. 2000. Op 22 maart van elk jaar vindt de World Water Day plaats om aandacht te vragen voor deze problematiek.

De afgelopen jaren is er opmerkelijke vooruitgang geboekt in de innovatieve oplossingen die worden ontwikkeld en toegepast door waterbehandelings- en beheerbedrijven over de hele wereld.

De VN schat echter een duizelingwekkend financieringstekort van 114 miljard dollar per jaar om tegen 2030 de doelstelling ten aanzien van schoon water en sanitaire voorzieningen te bereiken. Er is dus nog een lange weg te gaan.

Uiteindelijk hebben investeerders, bedrijven en overheden elk een cruciale rol te spelen om deze financiële kloof te helpen dichten teneinde een duurzamere toekomst veilig te stellen. Binnen onze duurzame portefeuilles beleggen wij in bedrijven die oplossingen bieden voor uitdagingen als gevolg van waterschaarste.

Bekijk de volledige grafiek van de week hier.
Contact