Belastingheffing over box 3-vermogen: wat gaat er veranderen?

Op dit moment heeft staatssecretaris Van Rij de opdracht om het belasten van inkomen uit vermogen anders vorm te geven. Dit is ingegeven door het zogenaamde Kerst-arrest van de Hoge Raad uit december 2021. Hierin heeft de Hoge Raad de heffingssystematiek op vermogen in box 3 van voorgaande jaren naar de prullenbak verwezen.

Sinds 1 januari 2023 is er sprake van een overbruggingsfase van box 3 tot aan de introductie van een beoogd nieuw stelsel in 2027.

Klik hier om verder te lezen.

Contact