InsingerGilissen in de media

Vrijdag 18 november heeft het Financieele Dagblad (FD) twee artikelen online gepubliceerd over InsingerGilissen. Deze artikelen zijn tevens zaterdag 19 november gepubliceerd in de kranteneditie.

U vindt hieronder de link naar de twee artikelen.

Reactie Frank Koster CEO InsingerGilissen:
"Net als iedere andere bank in Nederland neemt InsingerGilissen maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De laatste jaren is er door de gehele financiële sector, inclusief InsingerGilissen, veel geïnvesteerd in het beter in kaart brengen van haar cliënten (’Know Your Customer' ook wel KYC genoemd). Dit onder andere om te voldoen aan de strengere eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). InsingerGilissen heeft hierover op regelmatige basis constructieve gesprekken met DNB. 

InsingerGilissen verwelkomt nog steeds nieuwe cliënten om te voorzien in de behoefte die in de markt bestaat aan persoonlijke, hoogwaardige Private Banking dienstverlening. We zijn selectief met het aantrekken van nieuwe cliënten en richten ons daarbij op het hogere segment van de markt. Nieuwe verzoeken voor het openen van rekeningen worden doorgaans binnen een paar dagen afgerond. Bij bepaalde cliënten kan dit langer duren vanwege zwaardere KYC-vereisten. 

Onze 400 medewerkers in Nederland, werkzaam in vijf vestigingen in het land, werken nauw samen met hun 1.500 collega’s van Quintet Private Bank. InsingerGilissen/Quintet is een bank met een conservatieve balans, hoge liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s en een kapitaalkrachtige aandeelhouder. Onze cliënten profiteren van onze gezamenlijke expertise en inzichten. Daarbij blijft een persoonlijke en hoogwaardige dienstverlening aan onze cliënten onze belangrijkste prioirteit."

Nadere reacties van InsingerGilissen en Quintet leest u in de artikelen.

Contact