Weekagenda | Door investment solutions manager Thomas Meijer
Onze oosterburen publiceren dinsdag de verandering in de retail sales, een veel gebruikte economische indicator, mede omdat de data doorgaans zeer actueel zijn. Voor januari wordt uitgegaan van een daling van 1,5% ten opzichte van de maand daarvoor, waarbij de opgelopen inflatie een belangrijke rol speelt in deze daling. De werkloosheid in Europa lijkt in december met 7,1% licht gedaald te zijn op basis van de schatting van ten opzichte van 7,2% de maand daarvoor.  Donderdag komt de ECB bijeen voor een volgende beleidsvergadering. In tegenstelling tot de Fed lijkt een renteverhoging voor Europa nog niet in het verschiet te liggen. Wel is de toon ten aanzien van de inflatieverwachting belangrijk. Als de ECB zinspeelt op hogere rente te snel in de toekomst kan dat ongewenste effecten creëren op rentemarkten. Zinspelen op (te) lang een lage rente kan ook verkeerd uitpakken voor de geloofwaardigheid om de inflatie te beteugelen. Tot slot maken de VS de initial claims bekend op donderdag en de laatste werkloosheidscijfers op vrijdag, waarin overigens geen verandering ten opzichte van de 3,9% van vorige maand lijkt te komen.
 
Het cijferseizoen raast in volle vaart door met deze week met een goed aantal bedrijven die onderdeel zijn van beheerportefeuilles, waaronder Alphabet, Paypal, Roche, Infineon, Vinci en Bristol-Myers Squibb.
Van eigen bodem komen KPN en ING aan bod.
   
Bekijk de volledige weekagenda
Contact