Weekagenda | Door chief investment strategist George Raven
De komende week wordt gedomineerd door de voorlopige inkoopmanager indexen van het bureau Markit op woensdag voor de maand maart voor de grotere Europese landen. Door de aanhoudende lockdowns in de meeste landen wordt er per saldo weinig verandering verwacht. De industriële sector blijft bloeien met indexcijfers van 55 tot 60, terwijl de dienstensector blijft worstelen, getuige de indexcijfers van rond de 45. Alleen het Verenigd Koninkrijk rapporteert naar verwachting een indexcijfer van boven 50 voor de dienstensector. Het land heeft een veel hoger vaccinatietempo dan de landen van het Europese vasteland, een eerste succes voor de Brexiteers.
 
In de VS begint de week met cijfers over het aantal verkochte bestaande huizen op maandag en het aantal verkochte nieuwe huizen op dinsdag. De afgelopen week vielen de huizenmarktcijfers licht tegen, onder andere door de koudegolf die het land recent trof, ook in zuidelijke staten als Texas. De week wordt besloten met de zogenaamde ‘PCE core deflator’, voor de Fed het belangrijkste cijfer over de kerninflatie. Hoewel dit cijfer de komende maanden zou moeten oplopen door jaar-op-jaar vergelijkingseffecten, wordt over februari nog slechts een stijging van 0,1% op maandbasis verwacht. Dit komt op jaarbasis neer op een onveranderde 1,5%, nog ruim beneden de 2% doelstelling van de Fed.
 
Het Q4 2020 bedrijfsresultatenseizoen is vrijwel opgedroogd, nu we al bijna aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zijn aangekomen: Bekijk de volledige agenda (pdf)
Contact