Weekagenda | Door chief investment stategist George Raven
De komende week een breed scala aan Amerikaanse cijfers over inflatie, werkgelegenheid, economische activiteit, industriële productie, retail omzet en consumentenvertrouwen. In de meeste cijfers worden geen belangrijke ontwikkelingen verwacht. Het inflatiecijfer op dinsdag is waarschijnlijk het meest interessant. In mei bereikte het gewone inflatiecijfer een niveau van 5,0% op jaarbasis. Dit zou in juni moeten zijn gedaald tot 3,4%, vooral door het vergelijkingseffect met een jaar eerder, toen de inflatie in het midden van de crisis bijna wegviel. Mocht de verwachte daling tegenvallen, dan zijn de markten gevoelig voor correcties daar de Fed en de meeste beleggers ervan uitgaan dat de recente inflatiegolf van tijdelijke aard is.
 
Uit Europa alleen de industriële productie over mei op woensdag en hetzelfde cijfer voor China (maar dan over juni) op donderdag. Op dezelfde ochtend het officiële Chinese economische groeicijfer voor het tweede kwartaal. Dit ligt naar verwachting met +8% fors lager dan de ruim 18% groei die werd gemeld over het eerste kwartaal. Dit wordt uiteraard veroorzaakt door het feit dat de Chinese economie voor een groot gedeelte stillag in het eerste kwartaal van 2020, toen China reeds het dieptepunt beleefde van de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 was de economie al weer vrijwel hersteld, zodat de groei op jaarbasis nu fors lager is.
 
Het bedrijfsresultatenseizoen begint weer op gang te komen, zoals gewoonlijk aanvankelijk gedomineerd door de grote Amerikaanse banken, die naar verwachting veel dividend gaan uitkeren: Bekijk de volledige weekagenda
Contact