Weekagenda | Door chief investment strategist George Raven
De komende week worden weinig belangrijke cijfers gepubliceerd. Het meest interessante cijfer komt pas op vrijdagmiddag naar buiten. Dit betreft de zogenaamde ‘Core PCE deflator’, een kerninflatiecijfer dat wordt ontleend aan de berekeningen van het nationaal product.

De Amerikaanse centrale bank de Fed hecht meer waarde aan dit inflatiecijfer dan aan het gewone Consumer Price Inflation (CPI) cijfer, dat wordt berekend aan de hand van onderzoeken naar prijsstijgingen van een breed scala aan goederen en diensten. De meest recente CPI inflatiecijfers, gepubliceerd op 12 mei, vielen boven verwachting hoog uit met een stijging van 4,2% op jaarbasis voor het gewone inflatiecijfer en een stijging van 3,0% voor het kerninflatiecijfer. Vraag is of ook de ‘core PCE deflator’ zal wijzen op hoger dan verwachte inflatie. Voor vrijdag wordt een stijging van 0,6% op maandbasis verwacht. Op jaarbasis komt dit neer op een stijging van 3,0%, hetzelfde als het ‘core CPI’ cijfer van 12 mei, maar fors hoger dan de 1,8% van een maand eerder. Een stijging van 3% ligt weliswaar boven de Fed-doelstelling van 2%, maar de Fed heeft de afgelopen maanden al talloze malen aangegeven dat het monetair beleid niet op korte termijn zal verkrappen. De hoge inflatie wordt gezien als een grotendeels tijdelijk fenomeen, veroorzaakt door de crisis van een jaar geleden, toen veel prijzen instortten.
 
Verder op vrijdag de ‘personal income’ en ‘personal spending’ cijfers. Het eerste cijfer blijft enorme fluctuaties vertonen op maandbasis als gevolg van de timing waarmee Amerikanen stimuleringscheques van de overheid ontvangen.
 
Ondertussen is het Q1 2021 cijferseizoen vrijwel afgelopen::
Contact