Weekagenda | Door chief investment strategist George Raven
De komende week staat in het teken van de PMI inkoopmanagerindexen van het bureau Markit. Op vrijdag komen de cijfers van de grootste Europese landen en de eurozone als geheel.

Veel verandering wordt er nog niet verwacht met aanhoudend zeer hoge cijfers voor de industrie en neutrale cijfers van rond de 50 voor de dienstensector. Uitzondering is het Verenigd Koninkrijk dat in het heropenen van de economie duidelijk voorloopt op het Europese vasteland, waardoor ook voor de dienstensector een cijfer van rond de 60 wordt verwacht, net als een maand geleden.
 
In de VS publiceert de Fed de notulen van de vergadering van 28 april op woensdagavond. Voor de rest veel cijfers over de huizenmarkt die tekenen van oververhitting vertoont. Op maandag de huizenmarktindex, op dinsdag de bouwvergunningen en het aantal nieuw in aanbouw genomen huizen en aan het eind van de week nog het aantal verkochte bestaande huizen. Kort daarvoor ook nog de PMI indices van de VS, die naar verwachting onveranderd zijn op een zeer hoog niveau.
 
Het Q1 2021 cijferseizoen is bijna afgelopen, maar dinsdag en woensdag komen nog de cijfers van de grote Amerikaanse DHZ-ketens Home Depot en Lowe’s, die een afwijkend boekjaar hebben:
Contact