Weekagenda | Door chief investment stategist George Raven
De komende week inflatiecijfers uit Europa, werkgelegenheidscijfers uit de VS en verschillende inkoopmanager indexen uit China.

De Europese inflatiecijfers over juni komen naar verwachting iets lager uit dan die over mei, met een geharmoniseerde kerninflatie van slechts 0,9% op jaarbasis over juni, tegenover 1,0% een maand eerder. De gewone inflatie zakt waarschijnlijk weg van 2,0% naar 1,8%. In tegenstelling tot de VS is er in Europa tot nu toe geen sprake van een inflatiegolf, zodat er geen enkele druk staat op de ECB om het monetair beleid te verkrappen.
 
De Amerikaanse economie schept de laatste maanden ruim een half miljoen nieuwe banen per maand. Ook over juni wordt een dergelijke banengroei verwacht, met een geschatte groei van in de ‘nonfarm payrolls’ van 0,6 miljoen. Het werkloosheidspercentage zou moeten dalen van 5,8% naar 5,6% (op vrijdag). Het totale aantal banen ligt nog circa 7 miljoen beneden het niveau van voor de crisis (februari 2020), terwijl toch veel bedrijven (vooral in de horeca en de bouw) zeggen moeite hebben om aan geschikte arbeidskrachten te komen.

De komende week nog weinig belangrijke bedrijfsresultaten: Bekijk de volledige weekagenda
Contact