Korte update markten | Toename van omikronbesmettingen
Met het naderen van het einde van 2021 neemt de volatiliteit op financiële markten toch weer toe, gedreven door de nieuwe coronavariant genaamd omikron.

Overheden worstelen met de vraag hoe besmettelijk deze variant nu daadwerkelijk is, hoe het ziektebeeld verloopt en hoe effectief vaccinaties zijn om een inschatting te kunnen maken van het gevaar voor de samenleving. Deze onzekerheid zorgt voor onrust op financiële markten, zeker nu overheden extra maatregelen treffen om besmettingen zoveel mogelijk te beperken en hiermee de economische groei treffen.

Weer een economische terugval?
Wij verwachten niet dat omikron in dezelfde mate ontwrichtend zal werken op onze samenleving als eerder in de pandemie, maar met name een tijdelijke verstoring zal zijn van de economische groei. Belangrijke argumenten hiervoor zijn:  
Beleggingsstrategie
Op korte termijn kan volatiliteit het marktbeeld bepalen, gedreven door oplopende besmettingen en nieuwe lockdowns. Onze beleggingsstrategie blijft echter onveranderd. Voor 2022 verwachten wij nog steeds bovengemiddelde economische groei en winstgevendheid van bedrijven, zij het minder extreem dan dit jaar. Een geleidelijke normalisatie van de huidige hoge inflatie biedt ruimte aan centrale banken om hun monetaire beleid geleidelijk te normaliseren, wat gepaard zal gaan met een langzaam stijgende rente. Deze omgeving blijft ondersteunend voor het nemen van risico. Wij houden daarom vast aan een relatief hoge weging in aandelen en een meer gematigde allocatie naar obligaties, waarbij wij terughoudend zijn met rentegevoelige obligaties en selectief inzetten op kredietrisico.
  
Graag verwijzen wij u naar onze recente Counterpoint 2022 publicatie, waarin wij uitgebreid onze visie voor 2022 behandelen. 

https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/een-druk-op-de-resetknop
Contact