Grafiek van de week | Voorkeur voor Azië boven opkomende markten
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Chinese economie weer aantrekt. Wij menen dat de effecten van de heropening van de economie en het ruimere monetaire beleid van de Chinese centrale bank nog niet volledig in de aandelenmarkten zijn verdisconteerd. 

Aangezien de heropening van China niet alleen in het land zelf, maar ook in de aangrenzende landen in Azië een groei impuls geeft, verwachten wij da t deze regio meer winstgroei zal genereren dan de opkomende markten in bredere zin.

Bekijk de volledige grafiek van de week.
Contact