Grafiek van de week | Is de Europese aandelenmarkt laag gewaardeerd?
Met een Europese aandelenmarkt die dit jaar ca. 18% is gedaald, rijst de vraag of de aandelenmarkt, na jaren van overwaardering, eindelijk weer laag gewaardeerd is.

De waardering voor Europese aandelen (bovenste grafiek) is dit jaar flink gezakt. Dit is vooral toe te schrijven aan stijgende rentes die de verdisconteringsvoet van toekomstige winsten hebben verhoogd.

Met ruim 10x de verwachte winst (op indexniveau), lijkt er op het eerste oog sprake van een stevige onderwaardering. Het is echter belangrijk om kritisch naar de door analisten verwachte bedrijfswinsten te kijken, de noemer in de koerswinstverhouding.

De onderste grafiek laat zien dat deze verwachte winst dit jaar is opgelopen, ondanks de economische vooruitzichten die in toenemende mate zijn verslechterd. De lage koerswinstverhouding geeft op basis van te rooskleurige winstverwachtingen dus een vertekend beeld.

Tegen de achtergrond van de energiecrisis in Europa, hoge inflatie en sterk gestegen rentes, achten wij een recessie van de Eurozone zeer waarschijnlijk. In dat licht verwachten wij dat analisten hun winstverwachtingen fors neerwaarts moeten gaan bijstellen. Dit zet normaliter druk op aandelenkoersen.

Vandaar dat wij recent hebben besloten om de weging van aandelen te verlagen tot onder de strategische norm. Het regionale accent in aandelenportefeuilles ligt vooral op Amerikaanse en opkomende markten die onze voorkeur genieten.

20221014-grafiek.PNG

Bekijk de volledige grafiek van de week.
Contact