Grafiek van de week | De onhoudbare opmars van hernieuwbare energie
Grafiek van de week

Als gevolg van schaalvoordelen en technologische vooruitgang daalt de gemiddelde prijs van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen naar verwachting sterk de komende jaren

Regeringen wereldwijd leggen steeds meer de nadruk op hernieuwbare energie door middel van regelgeving

Bedrijven kiezen er in toenemende mate bewust voor om enkel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit te gebruiken uit oogpunt van milieu en imago, maar ook steeds meer vanuit kostenoogpunt.

Lees meer (pdf)

Contact