Grafiek van de week | De invloed van valutakoersbewegingen
Valutakoersschommelingen hebben dit jaar een forse invloed op de prestatie van een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille. De grafiek toont de prestatie dit jaar van de MSCI All Countries World Index, een veel gebruikte referentie index voor wereldwijde aandelen, in zowel euro als dollar. 

Een Europese belegger, die denkt en leeft in euro’s, zou dit jaar 1,8% hebben verloren op een wereldwijde aandelenportefeuille. Een Amerikaanse belegger, die denkt en leeft in dollars, zou circa 13,3% hebben verloren op dezelfde aandelenportefeuille.

Beleggers die uitgaan van verschillende valuta kunnen dus een heel verschillend beeld hebben over de ontwikkelingen van de aandelenmarkten. Voor een Amerikaanse belegger zit de aandelenmarkt nog in een dalende trend, terwijl een Europese belegger de indruk krijgt dat de aandelenmarkt bijna volledig is hersteld vanaf het dieptepunt.

Het verschil is toe te schrijven aan valutakoersschommelingen. De dollar is flink duurder geworden als gevolg van de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. De euro is daarentegen uit de gratie geraakt als gevolg van de energiecrisis.

In een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille blijven wij een voorkeur houden voor Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen. Wij menen dat de kwaliteit van Amerikaanse bedrijven hoger is. Tevens is Europa meer onderhevig aan de gevolgen van de energiecrisis dan de Verenigde Staten.

valuta-grafiek.PNG
Bekijk de volledige grafiek van de week.
Contact