Column Jos Versteeg | Oplopende inflatie; vinger aan de pols
De inflatie loopt op en bereikte in de VS in april al 4,2%. Wij denken dat het tijdelijk is. Op de financiële markten blijven de inflatieverwachtingen op lange termijn nog goed geborgd. Toch blijft waakzaamheid geboden.

De hoge prijsstijgingen van de jaren ’70 liggen zo ver achter ons, dat het lijkt alsof inflatie verdwenen is. Dat was ook zo in de jaren ’60. Chris Gils, economieredacteur van de Financial Times, haalde gisteren het voorbeeld aan van een FOMC-notulen van 15 december 1964. Daarin werd vastgesteld dat de economie het hoofd zou kunnen bieden aan stijgende uitgaven "zonder enige sterke algemene opwaartse druk op de prijzen". Vrijwel direct daarna begon The Great Inflation, die duurde van 1965 tot 1982.
 
Prijzen zijn moeilijk te temmen als de stijging hard inzet. Komt de inflatie zo ongeveer boven de 5%, dan leert de geschiedenis dat je dan snel op 10% à 15% zit. De reparatiekosten daarvan zijn hoog. We hebben in de afgelopen 100 jaar drie keer zo’n periode gehad: aan het begin van de twintigste eeuw, na de tweede wereldoorlog en in de jaren ’70.
 
Het grootste gevaar van inflatie is als mensen het gaan verwachten en de lonen gaan stijgen. Zo kom je in een opwaartse spiraal. Zover is het gelukkig nog lang niet. Uit marktgegevens blijkt dat de verwachte inflatie (gemiddeld) over een periode van vijf jaar die over vijf jaar begint nu op 2,5% ligt.
 
De Fed heeft vorig jaar de strategie gewijzigd naar een doelstelling van gemiddeld 2% en compenseert dus een periode van lage inflatie met een inflatie van boven de 2%. Het doel is om het economisch herstel niet te snel in de kiem te smoren en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.
 
Na de teleurstellende banengroei van april zijn de cijfers over mei, die vrijdag komen, erg spannend. De markt verwacht zo’n 650.000 nieuwe banen en met dat tempo heb je nog een jaar nodig om terug te keren naar de hoge werkgelegenheid van vlak voor de pandemie.
 
De krachten die de prijzen lange tijd drukten beginnen echter wel geleidelijk af te nemen. Door vergrijzing kan de beroepsbevolking onder druk komen. Ook is er steeds meer weerstand tegen globalisering. The Great Inflation begon in 1965, maar liep pas 8 jaar later uit de hand. Wij verwachten dat de huidige inflatiegolf tijdelijk is, maar oplettendheid blijft geboden.
Contact