Weekagenda | Door chief investment strategist George Raven
Weinig belangwekkende cijfers en statistieken de komende week. Verschillende centrale banken maken hun rentebesluiten bekend, waaronder de Amerikaanse Fed op woensdag en de Bank of England op donderdag. In de officiële rentetarieven worden voorlopig geen veranderingen verwacht, zodat de aandacht meer uit zal gaan naar de bijbehorende commentaren. Verder komt op donderdag de ECB het rentebeleid uitleggen in het Europees parlement.

In de loop van de week worden ook diverse indexen bekendgemaakt over het economisch sentiment, zowel in de VS als Duitsland. Het meest interessant zijn misschien de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt op dinsdag en woensdag. De belangrijkste (30-jaars) Amerikaanse hypotheekrente is de afgelopen weken voor het eerst in lange tijd gestegen en de vraag is in hoeverre dit invloed heeft op de bouwvergunningen (woensdag), het aantal in aanbouw genomen huizen (woensdag) en de stemming (dinsdag) onder de huizenbouwers, die de afgelopen maanden hebben geprofiteerd van buitengewoon sterke marktomstandigheden. Als belangrijkste motor van de Amerikaanse economie kan het belang van de huizenmarkt moeilijk worden overschat.
 
Het Q4 2020 bedrijfsresultatenseizoen is vrijwel ten einde:
Contact