Duurzaamheid en Impact | Koolstofdioxide berekenen
Een Fitbit voor je CO2-voetafdruk, dat was het idee achter de Capture-app die vorig jaar werd uitgebracht door Josie Stoker en haar zakenpartner Abdul Aziz. "Als individuen is het heel moeilijk om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot, vooral omdat het niet tastbaar is. Daarom besloten we ons te richten op het bijhouden van de CO2-voetafdruk met behulp van de app," vertelt Stoker.

Josie Stoker

"In veel gevallen vormt toegang tot informatie voor mensen de eerste stap om beslissingen te nemen in de toekomst." 

De app is gebaseerd op cijfers uit het Emissions Gap Report uit 2019, dat stelde dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen de komende tien jaar wereldwijd met minstens 7,6 procent per jaar moet afnemen om onder de 1,5 graden opwarming te blijven die in de Overeenkomst van Parijs is vastgesteld. "Waarschijnlijk gaan we dat doel dit jaar halen voor wat betreft de verlaagde uitstoot maar we zitten dan ook midden in een pandemie," vervolgt Stoker. Ze ontmoette Aziz toen ze zich inschreef voor Antler, een talentstimulatieprogramma in Singapore dat mensen met een technologische en zakelijke achtergrond samenbrengt om start-upideeën te testen. "Met Capture wilden we die 7.6 procent persoonlijk maken door een CO2-baseline te berekenen en vervolgens een maandelijkse doelstelling voor de CO2-voetafdruk." 
 

app

Stoker en Aziz werkten samen met Jake Langmead Jones, een wetenschapsadviseur die deel uitmaakt van het Britse Committee on Climate Change, om te garanderen dat de baseline-cijfers in de app zo nauwkeurig mogelijk zijn.

De app voorspelt de uitstoot voor dagelijkse reisbewegingen met behulp van een algoritme en GPS-signalen op basis van transportvorm en tijdsduur. De hoop is dat gebruikers, wanneer zij eenmaal over de feiten beschikken, hun reisbewegingen zullen veranderen of ervoor kiezen hun uitstoot te compenseren met de automatische compensatiefunctie. "Mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet voor hoeveel uitstoot hun dagelijkse reis van en naar het werk zorgt. Als ze dat weten, gaan ze er misschien anders naar kijken."

Naast de gratis app is er een meer uitgebreide versie, Capture for Teams, voor bedrijven die het ecologisch bewustzijn van hun personeel willen vergroten (licenties per werknemer per maand). "De meer geavanceerde functionaliteit houdt de CO2-uitstoot door collectieve werknemersacties bij en omvat daarnaast challenges en een scorebord," vertelt Stoker. Een andere voorstander van duurzaamheid binnen bedrijven is Quintet, dat erkent dat verandering hard nodig is in de financiële dienstverlening. Quintet wil haar invloed en investeringen inzetten om het gedrag van bedrijven te verbeteren door ze aan te moedigen meer planeetvriendelijke strategieën in overweging te nemen. Daarnaast wil Quintet zelf alle wegwerpplastic uit het bedrijf elimineren voor het eind van 2020 (een doel dat hoogstwaarschijnlijk wordt behaald) en spant het zich enorm in om in alle landen de eigen CO2-voetafdruk te verlagen door bijvoorbeeld het energieverbruik te minimaliseren en zoveel mogelijk te recyclen.

Tijdens de lockdown voegde Stoker een basistool toe aan Capture om de uitstoot van voeding bij te houden. Ze denkt ook al na over twee andere belangrijke gebieden: energieverbruik thuis en uitgaven aan goederen en diensten. "Een derde van de huishoudens in Engeland maakt gebruik van slimme energiemeters. We willen deze gegevens naarmate de meters worden uitgerold opnemen in de app. Als gebruikers toestemming geven, kijken we ook naar manieren om de bankrekeningspecificatie te gebruiken om de CO2-voetafdruk van bijvoorbeeld een kop koffie bij Starbucks te voorspellen." Het probleem is volgens haar dat, alhoewel je kunt vaststellen waar en hoeveel er is uitgegeven, het onmogelijk is om precies te weten wat er is gekocht. "Het is geen oplossing van de ene op de andere dag maar een manier waarop mensen kunnen beginnen hun CO2-voetafdruk te doorgronden en te verbeteren."
Earth
Contact