Overige fondsen

Mededeling – liquidatie Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund (het ‘Fonds’)

De beheerder van het Fonds deelt mede dat de liquidatie van het Fonds is afgerond en hiermee de participaties zijn opgeheven.  Bijgaand de laatste gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2017, de balans per 31 december 2018 en de liquidatiebalans en tevens rekening en verantwoording per 30 juni 2020.

Deze mededeling is ook geadverteerd in De Trouw.  Bijgaand de advertentie. 

 De beheerder,

20 december 2021