Wet excessief lenen bij eigen vennootschap | Wat zijn uw mogelijkheden

Wat houdt de wet in?

De wet excessief lenen wordt naar verwachting in 2023 ingevoerd. Het wetsvoorstel komt er in hoofdlijnen op neer dat bij een schuld aan de eigen vennootschap van meer dan € 700.000, het meerdere wordt gezien als een fictief regulier voordeel, waarover in box 2 belasting is verschuldigd. Uitgangspunt is dat alle leningen onder het begrip relevante schulden vallen. Daarbij worden alle schulden samengeteld, ook als sprake is van meerdere vennootschappen. 

Wat zijn de mogelijkheden?

Als de regeling op uw situatie van toepassing is, dan heeft u tot eind 2023 de tijd om de schuld aan de eigen vennootschap terug te brengen onder € 700.000. Hieronder ziet u enkele mogelijkheden:

Onze adviseurs denken graag met u mee welke oplossing het beste bij u past.

MEER WETEN?

Neem contact op met een van onze adviseurs White paper wet excessief lenen
Contact