Toestemming

voor het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie voor de controle van mijn identiteit

Ik begrijp en geef toestemming voor de verwerking van een speciale categorie gegevens, waaronder het verzamelen, gebruiken, bewaren en opslaan van gegevens of beelden die zijn verkregen met gezichtscan- en gezichtsherkenningstechnologie (zogenaamde biometrische gegevens) door de technologie-aanbieder IDnow GmbH (“IDnow”), die zorgvuldig is geselecteerd door Quintet Private Bank S.A. (“Quintet”) op grond van uitgevoerde due diligence, certificeringsmechanismen en toegepaste informatiebeveiligingsmaatregelen, zoals encryptie en strenge toegangscontroles. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk vereiste controles van mijn identiteit in verband met de voltooiing van mijn onboarding als klant bij Quintet.

IDnow is onderhevig aan een formeel bindend contract om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt, worden bewaard in de EU/EER en niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beoogde doel, waarna deze zullen worden verwijderd.[MK1] 

Ik bevestig dat ik een exemplaar heb gekregen van het Privacybeleid van Quintet (“het Beleid”) of toegang heb gekregen tot het Beleid en dat ik de gelegenheid heb gehad om dit te lezen en om te vragen om aanvullende informatie over de procedures en waarborgen van Quintet voor het verzamelen, onderhouden, gebruiken, openbaar maken, delen, opslaan en/of vernietigen van deze gegevens. 

Privacy Beleid Quintet

Algemene voorwaarden IDnow

Door verder te gaan met het identificatieproces, geeft u uw toestemming voor het gebruik van gezichtsscan- en gezichtsherkenningstechnologie (biometrische gegevens).

Contact