Juridische informatie

Deposito-garantiestelsel

Op InsingerGilissen Bankiers N.V. zijn de regels van het Depositogarantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel van toepassing. Als u geld bij ons heeft, garandeert het Depositogarantiestelsel dat uw geld aan u wordt terugbetaald als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Het Depositogarantiestelsel garandeert dat tot een bedrag van € 100.000 (betaalrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s) per (rechts)persoon wordt terugbetaald als u geld bij ons hebt staan. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons hebt, omdat deze regeling u maximaal € 100.000 terugbetaalt.

U komt in aanmerking voor terugbetaling door het Depositogarantiestelsel als:

  • de regels van het Depositogarantiestelsel op ons van toepassing zijn; en
  • uw geld volgens de regels van het depositogarantiestelsel kan worden uitbetaald; en
  • u een rekeninghouder bent die volgens de regels van het Depositogarantiestelsel kan worden uitbetaald.

Tijdelijk hogere garantie bij verkoop van een woning:

Staat er geld op uw rekening dat direct verband houdt met de aan-of verkoop van een woning? Dan garandeert het Depositogarantiestelsel dat maximaal € 500.000 van dat bedrag aan u wordt terugbetaald. Deze garantie is wel tijdelijk en geldt uiterlijk tot drie maanden nadat u de storting van het geld in verband met de aan-of verkoop van de woning op uw rekening hebt ontvangen.

Meer informatie over het Depositogarantiestelsel en uitzonderingen daarop vindt u in het informatieblad depositogarantiestelsel: