Voorwaarden InsingerGilissen Services

Hieronder vindt u alle voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn voor onze dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders en hun cliƫnten.
Voorwaarden InsingerGilissen Services

Algemeen

Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming
Beleid belangenconflicten
Bescherming van uw vermogen
Klachtenprocedure


Vanaf 15 september 2022 veranderen we een aantal voorwaarden die onderdeel uitmaken van onze algemene voorwaarden. Deze veranderingen zijn nodig doordat er steeds meer sanctiemaatregelen door de Nederlandse overheid of andere staten (zoals de Verenigde Staten van Amerika en Luxemburg) en internationale organisaties (zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties) worden genomen. Ook vinden we het nodig om passende maatregelen te kunnen nemen voor het bestrijden van het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De wijzigingen gelden vanaf 15 september 2022. De Voorwaarden Betaaldiensten wijzigen op 15 oktober 2022. Als u het niet eens bent met de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Als u voor de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, gaan we ervan uit dat u de wijziging heeft aanvaard.

De nieuwe Algemene Voorwaarden leest alvast hier:
- Algemene Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming per 15 september 2022
- Bijlage Algemene Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming  per 15 september 2022 | Wat gaat er veranderen?

Orderuitvoering

Orderuitvoeringsbeleid
 Ordertoewijzingsbeleid
Evaluatie orderuitvoeringsbeleid

Kredietverlening

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag
NVB gedragscode kleinzakelijke financiering
Algemene kredietvoorwaardenAlgemene informatie hypothecair krediet
Bevoorschottingsbeleid

Betalen en Sparen

Informatieblad betaaldiensten en Vaste Tegenrekening
Voorwaarden Premium Renterekening
Informatieblad depositogarantiestelsel
Verklarende woordenlijst informatiedocument vergoedingen