Voorwaarden InsingerGilissen Services

Hieronder vindt u alle voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn voor onze dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders en hun cliënten.
Voorwaarden InsingerGilissen Services

Algemeen

Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming
Beleid belangenconflicten
Bescherming van uw vermogen
Klachtenprocedure

Orderuitvoering

Orderuitvoeringsbeleid
 Ordertoewijzingsbeleid
Evaluatie orderuitvoeringsbeleid

Kredietverlening

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag
NVB gedragscode kleinzakelijke financiering
Algemene kredietvoorwaardenAlgemene informatie hypothecair krediet
Bevoorschottingsbeleid

Informatieblad betaaldiensten en Vaste Tegenrekening
Voorwaarden Premium Renterekening
Informatieblad depositogarantiestelsel
Verklarende woordenlijst informatiedocument vergoedingen
Voorwaarden Spaardeposito

Overig

Rapportagevoorwaarden EMIRContact