Voorwaarden Private Banking / Stichtingen & Verenigingen

Hieronder vindt u alle voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn op onze dienstverlening aan Private Banking relaties en stichtingen & verenigingen van InsingerGilissen.
Voorwaarden Private Banking en stichtingen & verenigingen

Algemeen

Dienstverleningsdocument
Beleid belangenconflicten
Algemene Voorwaarden Private BankingKlachtenprocedure
Algemene Voorwaarden Stichtingen & Verenigingen Terugvordering Bronbelasting
Bescherming van uw vermogen
Uw risicoprofiel bij InsingerGilissen


Vanaf 15 september 2022 veranderen we een aantal voorwaarden die onderdeel uitmaken van onze algemene voorwaarden. Deze veranderingen zijn nodig doordat er steeds meer sanctiemaatregelen door de Nederlandse overheid of andere staten (zoals de Verenigde Staten van Amerika en Luxemburg) en internationale organisaties (zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties) worden genomen. Ook vinden we het nodig om passende maatregelen te kunnen nemen voor het bestrijden van het witwassen van geld en financiering van terrorisme. 

De wijzigingen gelden vanaf 15 september 2022. De Voorwaarden Betaaldiensten wijzigen op 15 oktober 2022. Als u het niet eens bent met de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw Client Advisor. Als u voor de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen heeft aanvaard.

De nieuwe Algemene Voorwaarden leest alvast hier:

- Algemene Voorwaarden Private Banking per 15 september 2022
- Bijlage Algemene Voorwaarden Private Banking per 15 september 2022 | Wat gaat er veranderen?

- 220809-Algemene-Voorwaarden-Stichtingen-en-Verenigingen.pdf
- Bijlage Algemene Voorwaarden Stichtingen & Verenigingen per 15 september 2022 | Wat gaat er veranderen?

Orderuitvoering

Orderuitvoeringsbeleid
Ordertoewijzingsbeleid
Evaluatie orderuitvoeringsbeleid

Kredietverlening

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag
NVB gedragscode kleinzakelijke financiering
Algemene Kredietvoorwaarden
Algemene informatie hypothecair krediet
Bevoorschottingsbeleid

Betalen en Sparen

Informatieblad Betaaldiensten en Vaste Tegenrekening
Voorwaarden Premium Renterekening
Voorwaarden Kortlopend Beleggersdeposito
Aanvraag Overstapservice
Voorwaarden Langlopend Beleggersdeposito
Verklarende woordenlijst informatiedocument Vergoedingen
Informatieblad Depositogarantiestelsel