Voorwaarden Private Banking / Stichtingen & Verenigingen

Hieronder vindt u alle voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn op onze dienstverlening aan Private Banking relaties en stichtingen & verenigingen van InsingerGilissen.
Voorwaarden Private Banking en stichtingen & verenigingen

Algemeen

Dienstverleningsdocument
Beleid belangenconflicten
Algemene Voorwaarden Private BankingKlachtenprocedure
Algemene Voorwaarden Stichtingen & VerenigingenTerugvordering Bronbelasting
Bescherming van uw vermogen
Uw risicoprofiel bij InsingerGilissen

Orderuitvoering

Orderuitvoeringsbeleid
Ordertoewijzingsbeleid

Kredietverlening

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag
NVB gedragscode kleinzakelijke financiering
Algemene Kredietvoorwaarden
Algemene informatie hypothecair krediet
Bevoorschottingsbeleid

Betalen en Sparen

Informatieblad Betaaldiensten en Vaste Tegenrekening
Voorwaarden Premium Renterekening
Voorwaarden Kortlopend Beleggersdeposito
Aanvraag Overstapservice
Voorwaarden Langlopend Beleggersdeposito
Verklarende woordenlijst informatiedocument Vergoedingen
Informatieblad Depositogarantiestelsel

Uit de evaluatie van het orderuitvoeringsbeleid over 2019 blijkt dat de door InsingerGilissen geselecteerde brokers en handelsplaatsen aan de vooraf vastgestelde criteria voldoen.