Voorwaarden Private Banking / Stichtingen & Verenigingen

Hieronder vindt u alle voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn op onze dienstverlening aan Private Banking-relaties en stichtingen & verenigingen.
Voorwaarden Private Banking en stichtingen & verenigingen

Algemeen

Dienstverleningsdocument
Beleid belangenconflicten
Algemene Voorwaarden Private BankingKlachtenprocedure
Algemene Voorwaarden Stichtingen & Verenigingen Terugvordering Bronbelasting
Bescherming van uw vermogen
Uw risicoprofiel bij InsingerGilissen
Waarschuwing: fraude met 'bankgaranties' (pdf)

 

Orderuitvoering

Orderuitvoeringsbeleid
Ordertoewijzingsbeleid
Evaluatie orderuitvoeringsbeleid

Kredietverlening

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag
NVB gedragscode kleinzakelijke financiering
Algemene Kredietvoorwaarden
Algemene informatie hypothecair krediet
Bevoorschottingsbeleid

Betalen en Sparen

Informatieblad Betaaldiensten en Vaste Tegenrekening
Voorwaarden Premium Renterekening
Voorwaarden Kortlopend Beleggersdeposito
Aanvraag Overstapservice
Voorwaarden Langlopend Beleggersdeposito
Verklarende woordenlijst informatiedocument Vergoedingen
Informatieblad Depositogarantiestelsel

Overig

Rapportagevoorwaarden EMIRContact