Rentebeleid

Over de liquiditeiten op uw rekening(en) bij InsingerGilissen vergoeden wij rente. Over een positief geldsaldo op uw Geld- en Effectenrekening ontvangt u  per 1 juli 2023 +1,25% op jaarbasis. 

Heeft u een Premium Renterekening? Dan geldt: +1,25% op jaarbasis over liquiditeiten bij een saldo onder € 1.000.000. Voor liquiditeiten bij een saldo boven € 1.000.000 geldt een percentage van +2,00% op jaarbasis.

Contact