Sparen

Sparen

Naast sparen via een direct opneembare spaarrekening kunt u ook kiezen voor ons Spaardeposito, met een vaste termijn en rente.
Naar Spaardeposito's

U kunt bij ons altijd een passende spaarvorm vinden. Uw Client Advisor helpt u graag bij uw keuze. Hieronder een overzicht van de actuele rentes. Rentetarieven (direct opvraagbare rekeningen in euro) sinds 1 oktober 2023
Geld- en Effectenrekening +1,50% (was +1,25%) op jaarbasis over de liquiditeiten 
Betaalrekening + 1,50% (was +1,25%) op jaarbasis over het gehele saldo
Premium Renterekening  

+1,50% (was +1,25%) over liquiditeiten bij een saldo onder 1.000.000 euro

Over liquiditeiten bij een saldo boven 1.000.000 geldt een percentage van +2,10% (was 2,0%) op jaarbasis over het gehele saldo.

Spaardeposito 
De rentetarieven voor tegoeden in andere valuta's wijken af. 

Onze depositotarieven zijn op dagbasis. Neem voor de actuele tarieven en mogelijkheden contact op met uw Client Advisor of via: 

+31 20 521 50 00 
privatebanking@insingergilissen.nl

Contact