Rentebeleid

Een overzicht van onze rentetarieven.


Rentetarieven per 1 oktober 2022 (rekeningen in euro)
Geld- en Effectenrekening +0,25% op jaarbasis over de liquiditeiten
Betaalrekening +0,25% op jaarbasis over het gehele saldo
Premium renterekening  +0,25% op jaarbasis over liquiditeiten bij een saldo onder € 1.000.000.
Over liquiditeiten bij een saldo boven € 1.000.000 geldt een percentage van +0,65% op jaarbasis over het gehele saldo.


Andere rentetarieven zijn van toepassing voor rekeningen in andere valuta. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.