Sparen

Een overzicht van onze rentetarieven.


Rentetarieven (rekeningen in euro) vanaf 1 april 2023
Geld- en Effectenrekening +0,75% op jaarbasis over de liquiditeiten
Betaalrekening +0,75% op jaarbasis over het gehele saldo
Premium renterekening  +0,75% op jaarbasis over liquiditeiten bij een saldo onder € 1.000.000.
Over liquiditeiten bij een saldo boven € 1.000.000 geldt een percentage van +1,50% op jaarbasis over het gehele saldo.


Andere rentetarieven zijn van toepassing voor rekeningen in andere valuta. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.