InsingerGilissen en Quintet

InsingerGilissen is Quintet, en samen plaatsen we duurzaamheid in het hart van onze bedrijfsvoering en als drijfveer van onze beleggingen.

De filosofie van Quintet over duurzaam beleggen omvat verschillende strategieën. Elke strategie heeft haar eigen kenmerken en een eigen manier om waarde toe te voegen aan een portefeuille. Daarnaast achten we het van belang dat we als actieve investeerder in onze beleggingen onze invloed gebruiken om bedrijven en instellingen de gewenste richting te wijzen en duurzame bedrijfsmodellen aan te moedigen. Dit doen we door het actief uitoefenen van stemrecht en het in gesprek gaan met ondernemingen. 

We streven ernaar volledig transparant te zijn over onze inspanningen om duurzaamheidsrisico's te bewaken en te beheren. 

Contact