Belangrijke deelnemingen

InsingerGilissen Asset Management N.V.
Per 1 januari 2018 is TG Fund Management B.V. gefuseerd met Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en is de naam gewijzigd naar InsingerGilissen Asset Management N.V. InsingerGilissen Asset Management N.V. is op 27 december 1973 naar Nederlands recht opgericht voor onbeperkte duur en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33055195.

InsingerGilissen Asset Management N.V. treedt op als (portefeuille)beheerder van InsingerGilissen beleggingsfondsen en beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft.

De statutair bestuurders van InsingerGilissen Asset Management N.V. zijn:
• M.J. Baltus
• G.S. Wijnia

 Active Ownership rapporten

Active Ownership Policy - InsingerGilissen Asset Management N.V.
Q1 2020 Active Ownership rapport

(Half)jaarverslagen:

Halfjaarverslag 2022 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
• Jaarverslag 2021 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
 Halfjaarverslag 2021 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
 Jaarverslag 2020 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
Halfjaarverslag 2020 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
Jaarverslag 2019 – InsingerGilissen Asset Management N.V.
Halfjaarverslag 2019 – InsingerGilissen Asset Management N.V.


Overige documenten: 
Uittreksel KvK InsingerGilissen Asset Management N.V.
Statuten InsingerGilissen Asset Management N.V.
Vergunningen InsingerGilissen Asset Management N.V.
SFDR Brochure : Duidelijk over duurzaamheid
Gegevensdocument

Fondsen onder beheer:
De beleggingsfondsen die InsingerGilissen Asset Management N.V. beheert zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Elk met unieke kenmerken
Duurzame indexfondsen - Beleggen in de beste duurzame ondernemingen
Profielfondsen - Altijd beleggen volgens uw voorkeuren
Specialist Funds - Inspelen op specifieke beleggingskansen
Beheerstrategie N.V. - Exclusief toegankelijk voor clienten met een InsingerGilissen vermogensbeheerovereenkomst
Overige fondsen