Nader bekeken door Jos Versteeg | Besi
Bekijk de video
Video Besi
In de video van vandaag geeft analist Jos Versteeg een toelichting op de resultaten van Besi. Onze opinie blijf Aanbevolen.

Disclaimer
Deze video is gemaakt door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”).

InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvKnummer 80510132, kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg.

Deze video heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. 

InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van deze video, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.