Stichtingen & Filantropie

Mogelijkheden beleggen vermogen

Voordat wij starten met het (duurzaam) beheer van uw charitatief of institutioneel vermogen, kijken wij eerst samen naar de mogelijkheden. En naar de invloed van uw eisen en wensen op de langetermijnontwikkeling van het vermogen onder uw zorg. Onze financieel planners geven daar graag een helder beeld van – uiteraard in goed overleg met u en uw bestuur. De basis voor onze dienstverlening is een op maat gemaakt financieel plan, waarin uw beleggingsmix wordt afgestemd op uw verplichtingen – het zogenaamde Asset Liability Management.

Financieel plan op maat

Wij formuleren voor u een uitgebalanceerd beleggingsbeleid in een financieel plan. Hierin vindt u de langetermijnconsequenties van uw eisen en wensen op financieel gebied, aan de hand van een scenario-analyse. En een analyse van de vermogensstrategie enerzijds en de uitkeringsstrategie anderzijds.

Op basis van dit op maat gemaakte financieel plan kunnen u en uw bestuur een weloverwogen beslissing nemen over beleggingen en toekomstige uitgaven. Deze beslissingen leggen wij vervolgens vast in een cliëntrisicoprofiel. Elke instelling wil en kan op een andere manier beleggen. Daarom bepalen wij in een beleggingsstatuut waarin uw instelling wel of juist niet mag beleggen en aan welke minimale kwaliteit een belegging moet voldoen. Heeft u zelf nog geen beleggingsstatuut? Dan ondersteunen wij u graag bij het opstellen ervan.

De exacte invulling van de beleggingsportefeuille is per stichting of vereniging verschillend. Wij leggen standaard de nadruk op duurzame beleggingen, om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw vereniging of stichting te benadrukken. Maar uiteraard stemmen wij de exacte invulling samen met u zorgvuldig af.

 

Breed assortiment

In ons advies gaan wij uit van een zeer uitgebreid palet aan koopwaardige beleggingsinstrumenten op wereldwijd niveau. Zo wordt u bij de invulling van de beleggingsportefeuille van uw stichting of vereniging dus niet beperkt tot uitsluitend huisfondsen, indexproducten of aandelen op de Nederlandse beurs. Ons advies is om als basis van de portefeuille te kiezen voor passieve beleggingen. Zo zorgt u voor een brede spreiding in de portefeuille, tegen lage kosten.

Genoeg over ons.
Wat vindt ú belangrijk?

Contactmogelijkheden met InsingerGilissen

  • Telefonisch contact

    Wij staan u graag op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur te woord; +31 20 521 50 00

    Bel InsingerGilissen
  • Contact via e-mail

    Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw e-mail.

    Stuur e-mail