Particulieren

Vermogensbeheer

Ons beleggingsbeleid is actief. Dit betekent dat wij er alles aan doen om de markt (de benchmark) te verslaan. U kunt rekenen op onafhankelijk beleggingsbeleid, waarbij uw portefeuille niet of slechts in beperkte mate opgebouwd is uit onze eigen beleggingsfondsen. Verantwoord beleggen is onze norm, zoals verwoord in dit beleid (pdf)Als verantwoorde belegger zijn wij actief betrokken bij de ondernemingen waarin wij beleggen. Meer daarover leest u hier (pdf).

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen. Dit zijn onze belangrijkste overtuigingen:

Het belang van spreiding

Om risico’s te beheersen vinden wij spreiding over en binnen de vermogenscategorieën belangrijk. Daarbij spelen de keuze van beleggingen en de bijbehorende risico-/rendementskarakteristieken een belangrijke rol. Ook kijken wij naar een goede spreiding over landen en sectoren.

Investeren in wat wij begrijpen

Wij baseren onze beleggingsbesluiten op fundamentele analyse; wij beleggen alleen in wat wij begrijpen en doorgronden.

Afwijken van marktconsensus

Ons beleggingsbeleid is gericht op het behalen van rendement tegen een acceptabel risico. Dit beleid kan afwijken van de marktconsensus, als volgens ons de risico’s niet in verhouding staan tot het verwachte rendement. Brengen bijvoorbeeld specifieke vermogenscategorieën, regio’s of sectoren te grote risico’s met zich mee, dan zullen wij deze mijden.

Voorkeur voor kwaliteit

In onze beleggingen hebben wij een sterke voorkeur voor kwaliteit. Zo letten wij bij het selecteren van ondernemingen op een sterke balans en winstgroei. Bij beleggingsfondsen vinden wij consistente beleggingsprestaties belangrijk. Dergelijke kwaliteitsinvesteringen leiden volgens ons op langere termijn tot betere risico-/rendementskarakteristieken dan de bredere markt.